Eikir a transformace

29.01.2009 00:00

5. až 7.2.2008

Přímý záznam channelingu mezi Ilumauirem v těle Kamila a Eikir.

Ahoj Eikir právě si čtu jeden starý channeling:

„Tvrdíš, že jsi z Austrálie a ne ze světla, co to znamená?“ „To netvrdím, na otázku, jestli jsem ze světla, říkám ani ano ani ne.“ „Vysvětli mi to znovu.“ „Mám specifické poslání a nemůžu. Jsou různé dimenze a různé bytosti. Máme mnoho podob, jsem velmi podobná člověku a přesto jiná, jsem žena i muž, utkaná ze světla a přesto spjata se Zemí. Nejsem podobná Orinovi a přesto nejsem démon. Miluju tě, jako miluju Zemi. Eikir.“

Zaujalo mě, jak tam říkáš, že máš „specifické poslání a nemůžeš“…mi vysvětlit, proč na otázku jestli pocházíš ze světla, odpovídáš „ani ano ani ne“

Drahý příteli, na tuhle chvíli se těším už dlouho. Od toho našeho rozhovoru se mnohé změnilo, ty jsi se změnil, svět se změnil. Záznam toho channelingu není příliš přesný, však oba víme, jak vznikal.

Přesto tuším, že je čas, kdy „můžeš“ začít mluvit o svém specifickém poslání.

Ano, mohu s tebou sdílet zase víc, řádově víc. Ale pořád ještě nejsi připraven na vše, bylo by zbytečné jít dál, než tvé síly stačí. Přesto už jsi natolik silný, že můžeš mít celkovou představu o mém poslání a hlavně o svém poslání.

Ano, tuším to, že mé a tvé poslání jsou v souladu.

Nejen v souladu, jsou součástí našeho společného poslání.

Dále tuším, že to má hodně společného s naším společným životem v Zatopené Zemi a s otevíráním Hvězdné Brány.

Jistě, dávali jsme ti vhledy už dříve, pomalu přichází čas, dát to všechno dohromady.

Takže co znamená, že jsi utkaná ze světla a přesto spjata se Zemí?

Jsem jako klubíčko spředené ze světelných vln

Jsou všichni průvodci takoví?

Nejsou, oni jsou Zdroji záření, proto na ně platí ta otázka, jestli pocházejí ze světla.

A ti duchové, kteří nepocházejí ze světla?

Všichni pocházejí ze světla, ale někteří duchové jsou obklopeni energií s nízkou vibrací a pak si neuvědomují svou světelnou podstatu. Tito duchové jsou jak ve spirituálním světě, tak jsou to i duše inkarnované na Zemi, u kterých je tou energií s nízkou vibrací tělo.

Takže průvodci, kteří „pocházejí ze světla“ nemají to nízkoenergetické haló?

Ano, vyzařují přímo, jsou Zdrojem a Pramenem.

V čem se od nich lišíš ty?

Na první pohled ničím, také zářím jako oni, ale u mě je důležité to sepětí se Zemi, jsem spletená ze světelných vln Země. Jsem jistým „obrazem“ ve světelné mřížce jednoty.Posílám ti pro ilustraci představu obleku neviditelnosti, který vymysleli vědci, je utkán ze skelných vláken, které vedou světlo. Pokud ho má člověk na sobě, tak paprsky, které na něho dopadnou, projdou světelným vláknem na druhou stranu a zase se vyzáří, člověk pak vypadá jako neviditelný. Se mnou je to podobné, prochází mnou (tím klubíčkem světelných vln) světlo, které na druhé straně vidíš.

Oblek neviditelnosti má ukrýt člověka, ale co ukrýváš ty?

Teď jsme u jádra věci. To, co je ve mně skryto, je velmi důležité pro transformaci a vzestup Země a lidstva.

Co to je?

Je to „průchod“. Vidím ti v mysli, že chápeš, o čem je řeč, i když je to slovy nepopsatelné a lidským jazykem nevyjádřitelné. Je to něco „mezi řádky“, prázdný prostor mezi vlnami, to nezjevené.

Je to neobvyklé? Jak takoví průvodci vznikají?

Je nás víc s podobnou strukturou, ale ne mnoho. A duchovního průvodce nějakému člověku dělám jediná. Ostatní mají jiné úkoly. A jak jsme vznikli? Jsme hluboce spjati se Zemi, vznikli jsme totiž na Zemi, v lidském těle.

Proč? Jak to souvisí s Hvězdnou Bránou?

Určitě si vzpomínáš na náš společný život v Zatopené Zemi, vytvořili jsme a otevřeli Hvězdnou Bránu, ta chvíli fungovala a pak jí Strážci času zavřeli. To byla jedna strana reality, ale byla i druhá. Ta Hvězdná Brána stále existuje, ale je zavřená. Při jejím zavírání vzniklo něco, co muselo být uchováno, aby mohla být znovu otevřena. To „něco“ je ve mně.

Pořád tu šachuju se slovy „vytvořit“ a „otevřít“, co to znamená? Vytvářeli jsme tu Hvězdnou Bránu nebo jsme jí jenom otevírali?

Každá entita ve vesmíru, může mít jenom jednu Hvězdnou Bránu, jednu Bránu má Země, jednu Bránu má lidstvo, jednu Bránu máš ty. Brána se dá odstranit a může se vytvořit nová, ale pokud existuje ta stávající, novou není třeba, ani možno, tvořit. Brána Země už byla vytvořena kdysi dávno a Brána lidstva byla vytvořena v Zatopené Zemi. Obě tyto brány jsou teď zavřené, ale chystáme se je otevřít.

Z předchozích channelingů jsem měl představu, že Hvězdná Brána je jenom jedna.

V jistém slova smysl ano, ale z jiného úhlu pohledu jich je nekonečně, jako bodů v prostoru Brány.

Takže co to teď děláme? Tvoříme tu Bránu nebo jí jen otevíráme?

Ta Brána existuje, už byla vytvořena, k jejímu vytvoření bylo třeba velice soustředěné úsilí a mnoho mnoho čisté lásky, tuhle práci vykonali Lidé moře, zvolili si k tomu ideální podmínky, kdy ještě svět nebyl zmítán válkami a rozdělen státy, ale zase měl svá omezení, pro které bylo nutné posléze tu Bránu uzavřít. Takže teď Brána existuje, v současnosti by opravdu nebylo možné jí vytvořit, na planetě je příliš mnoho turbulencí. Ale tohle vše je součást plánu.

Takže otevíráme Bránu. Je to jednodušší úkol?

Je to NÁŠ úkol, není nutné soudit, jestli je jednodušší nebo složitější. Otevřením se ovšem Brána promění, takže se neboj, že by se tahle generace nepodílela na tvoření Brány. Brána v Zatopené Zemi byla pro pár milionů lidí, ta současná bude pro mnoho miliard

Jak jsi přesně vznikla? Jakou roli v tom hrál Ilumauir a jakou Aipaké?

Po otevření Hvězdné Brány Lva se začal formovat konglomerát spiriuálních energií tvořený inkarnovanými bytostmi světla, které se propojovaly zkrze své životy. Jejich paprsky se proplétaly do obrovské sítě naplněné láskou. Oba dva jsme součástí konglomerátu…

…ano, vnímám ho..

..ale tahle síť nebyla jen mezi námi, ale oplétala celou planetu a tvořila krystalickou mřížku

Tvořila? Já myslel, že ta mřížka existovala vždycky

Ta mřížka se působením konglomerátu velmi měnila, docházelo tehdy k zaplétání energie lidstva do energetické matrice Země na vyšší úrovni. Do té doby byly lidé spojeni se Zemí jako každý živočišný druh, po tomto zapletení jsou Život Země a Život lidí spojeny ještě těsněji, proto transformace vědomí lidstva bude transformací vědomí celé planety.

Povedlo se to?

Ano, ale pak bylo nutné Bránu uzavřít z jinde popsaných důvodů. Ty jsi přijal roli Strážce času a udržoval jsi otevřenou Bránu do poslední chvíle, aby jí mohli projít ti, co chtěli, poté se v mystickém Kruhu mezi Strážci objevila Aipaké, Třináctý Strážce, a zkrze ní se Brána uzavřela a všichni jste odešli do Průchodu. Ti z Druhé strany postupovali zrcadlově obráceně. Existovalo třináct duchů, kteří se rozhodli inkarnovat na Zemi v okamžiku zavření Brány, já byla jednou z nich. Uchovali jsme v sobě otisk světelné mřížky a průchodu.

Co znamená, že jsi z Austrálie?

Světelná mřížka Země byla rozdělená na 12 sektorů a každý z nás se narodil v jednom z nich, je v nás sice otisk celé mřížky, ale máme zvláštní pouto právě k určité oblasti. Já konkrétně k Austrálii.

Eikin byla také z Austrálie.

Proto jsem si jí vybrala a proto jsem byla vybrána.

Takže ses narodila jako normální člověk?

Více méně ano. Uchování informace o Hvězdné Bráně na Zemi byl komplikovaný proces. Bylo zde dvanáct skupin Lidí moře, kteří nepatřili k váhavcům a přitom Branou neprošli, jejich úkolem bylo založit dvanáct center uchovávajících a předávajících znalosti Lidí moře lovcům, a důležitou součástí bylo i předání nového genetického kódu, který přineslo ze zavírající se Hvězdné brány 12 dětí. Naším úkolem prostě bylo mít co nejvíc potomků, což se povedlo, potomci těchto dvanácti lidí tvoří asi 15% světové populace a to stačí.

Takže 15% lidí na Zemi má tvůj genetický kód.

Ne. Vlastně to, co jsme předávali, není kus DNA, ale jistá světelná vibrace.

Mám já ten kód nebo tu vibraci?

Ano, v dost vysoké míře.

Proč? Co to je? K čemu to je?

Tenhle kód otevírá Hvězdnou Bránu a otevřou jí ti s nejvyšší vibrací, opět dvanáct lidiček.

Myslel jsem, že ten světelný kód otevírající Bránu, jsou nějaké zvuky nebo pohyby, takové které cvičím.

Ano, jistě, to je ono…slovy nepopsatelné, geneticky nepřenosné, něco mezi řádky…přesně TO je ono…

Říkala jsi: „jsem velmi podobná člověku a přesto jiná, jsem žena i muž“. Co to znamená?

Ano, to souvisí s mým vznikem tehdy v Austrálii, byla to složitá spirituální operace. To „spletení do klubíčka“ jsem totiž prodělala až na života, v inkarnaci, a tehdy se ve mně propletlo vše lidské se světelnou mřížkou a se Zemí. Byla jsem tehdy mužem a rozdala ten kód tisíckrát. Když tělo zemřelo a já se vrátila do spirituálního světa, zůstalo ve mně uchováno tajemství otevřené Brány.

Co se stalo s Eikin? Velmi jsem jí miloval

Je vpletená do konglomerátu a je součástí světelné mřížky, čili je i mou součástí, ale je také tvou součástí.

Proč jsme začali spolupracovat? Proč ses rozhodla stát průvodkyní?

Protože jsi Ilumauir a jsi součástí příběhu J Ilumauir a Hvězdná Brána patří k sobě jako Eikir a Hvězdná Brána.

Trochu mě to děsí, jako bych mě zodpovědnost za celý svět

A když si uvědomíš, že energie zvaná Ilumauir je na Zemi v mnoha tisících lidech, změni se ten děs?

Takže když řeknu, že na otevírání Hvězdné Brány kašlu…

…tak jí prostě otevřou jiní.

Provázíš všechny Ilumauiry?

…jen některé, ty, kteří mě vnímají.

Proč není celý internetový svět zaplaven jménem Ilumauir, když je nás tolik?

Ta energie má spoustu jmen, i ty jich vnímáš několik

Tak co máme spolu vytvořit? Co je tím naším společným posláním?

Chceme otevřít Hvězdnou Bránu

To už tuším, ale jak na to?

Tohle je oblast, která ti ještě nějakou dobu zůstane uzavřena

Proč?

Není to tajné, ale jsou to konkrétní prožitky ve tvém životě a ta Brána se otevírá právě těmito prožitky. A má energie je do nich zapletena a skrze život se manifestuje to nezjevené v kódu, který nesu. Správně tušíš, že je to spojeno s tvým partnerstvím a partnerkou, je to o vašich tělech, pocitech a lásce, je v tom obsažena tvá nová práce, Kruhy srdce, Nová Země. A pak přijdu na Zemi v těle…

Narodíš se?

Je to symetrické, Hvězdná Brana se otevře skrze děti, skrze které se zavřela.

Kdy to bude?

Datum podle vašeho kalendáře ještě není stanoven, ve spirituálním světě samozřejmě ten bod vidíme.

Jaké budou okolnosti tvého narození?

Velmi radostné, narodím se mezi milující lidi, v Kruhu srdce.

Ve fyzickém Kruhu srdce? Budeme sedět kolem a koukat?

To záleží na vás, ale samozřejmě to není nutné, můžu se narodit i v nemocnici, protože ten Kruh srdce kolem mě budou tvořit vztahy mezi lidmi.

Dá se říct, že se narodíš zkrze Hvězdnou Bránu?

Děti, které se narodí po otevření Brány, přijmou duši jiným způsobem než dosud. Tomu současnému říkáte inkarnace – duše vstupuje do těla a zužuje se jí vědomí, někdo si na to pamatuje jako na průchod tunelem, pak si není vědomá kým skutečně je. Proces zapomínání ale trvá až asi do čtyř let věku dítěte. Hvězdné Děti přicházejí jinak, je to jako prolnutí za plného vědomí.

Takže i jako malé dítě si budeš pamatovat všechno a budeš všechno vědět?

Ale to vůbec ne. „Pamatovat“ a „vědět“ jsou procesy, které probíhají při inkarnaci. Hvězdné Dítě si nic nemusí pamatovat a nic nemusí vědět a přesto je tím, kým skutečně je, jeho vědomí je stále plně otevřené a vnímá vše takové, jaké to je. Je to čistý Život.

Jak budeme takové děti vychovávat?

Vychovávat? Tsss, vnímáš mě? Tyhle děti nepotřebují být vychovávány, ty potřebuješ být vychováván, takže to bude obráceně, ony budou vychovávat rodiče…samozřejmě žertuju…prostě s vychováváním je konec. Je to jen o čisté lásce, dáváš lásku, přijímáš lásku, to je všechno…

Jaký význam má to, že ty se narodíš jako první zkrze tu Bránu.

Ve chvíli, kdy klíčníci otevřou bránu, je potřeba přenést světelné kódy, které vkládají, do celého systému

Proč je důležitá přítomnost někoho jako jsi ty v okamžiku otevření Hvězdné Brány?

Je potřeba přenést světelné kódy, které přinášejí klíčníci, do celého systému, proto jsou na druhé straně Brány Hvězdné Děti.

Jak to dělají? Jsi Hvězdným Dítětem jenom ty a tobě podobní?

Termín Hvězdné Děti vlastně používám ve dvou významech, dvanáct nebo třináct prvních průchozích, to je jeden význam, a ve druhém významu jsou to všechny děti narozené skrze Bránu. A co tedy děláme, když se Brána otevírá. Klíčníci propojení do Kruhu srdce vkládají své kódy a tím se v prostoru mezi nimi otevírá Brána, třináctý klíčník vstupuje do „mezery“odkud vychází První Dítě Brány. Klíčníci mají zjevené kódy, Děti pak nezjevené, dohromady tvoří manifestovanou jednotu. Skrze propojení Třináctého klíčníka a Prvního Dítěte projdou světelné kódy průchodem, dalších 12 Dětí, které jsou propojené se světelnou mřížkou jednoty, rozšíří prostor Hvězdné Brány na celou Zemi.

Proč je důležité, že jsi „utkaná ze světla“?

To, co vnímáš jako Eikir, je jen část té světelné sítě, jen jakýsi zámotek, dále se ta síť rozprostírá kolem celé planety. Ty kódy, které mnou projdou, se manifestují kolem celé Země jako otevřená Hvězdná Brána.

Nebolí to?

Je to láska.

Můžeš i v téhle situaci dělat to, co ostatní průvodci?

Tohle, co ti popisuji, je jen určitý koncept, z jiného pohledu se zas tak moc od jiných průvodců neliším.To moje propojení se světelnou sítí nebo vpletení do ní, je na jiných úrovních vědomí, než probíhá práce průvodce.

Jakou roli v tom všem hraje Orin?

Orin je učitel průvodcovství, takže mě učí provázet, jak navázat kontakt, jak ho udržet, jak a co přenášet.

Na Skále byl tvým otcem, jak to souvisí s tím, co se děje teď?

Už tehdy probíhal náš plán, velmi nám pomáhal s vytvořením Brány

Měl jsem dojem, že byl z těch, kteří Hvězdnou Bránu Lva otevřeli

Potenciálně mohl být, ale nakonec nebyl, jeho úkol byl jiný. Už ve chvíli otevření začal splétat tu síť, jejíž jsem součástí. Proto jsme tam byli jako otec a dcera.

A co tam dělal Ilumauir?

Dělal svou práci, otevíral průchod a stabilizoval ho.

A co dělala Eikir?

Vplétala do průchodu kódy pro jeho další otevření

Proč mohli Hvězdnou Bránu vytvořit a otevřít Lidé moře, ale my jí můžeme jen otevřít?

K vytvoření Brány je potřeba velká energie lásky bez deformací. Často popisujete lásku jako energii s vysokými vibracemi, ale ona je to také velice symetrická energie. Lidé moře dokázali soustředit po dlouhý čas dostatek symetrické energie a tím vytvořit Bránu. To, co jsme tam dělali my, to byla třešnička na dortu – otevření Brány.

Říkala jsi, že Země a lidstvo mají vytvořené Hvězdné Brány, mají takové Brány třeba kočky nebo smrky?

Slovo „vytvořené“ má v kontextu Hvězdných Bran dva významy, všechny elementy ve vesmíru mají potenciál Hvězdné Brány, to znamená, že tento vesmír (3D) může mít víc zjevených dimenzí než jen tři prostorové a jednu časovou, ale ne všechny elementy tento potenciál projevují. To, jak vědomí prostřednictvím evoluce naplňuje svůj potenciál, způsobí, že některé formy vědomí dosáhnou ve 3D vesmíru až ke Hvězdné Bráně, kde se otevírá manifestace vyšších dimenzí. Tohle udělali Lidé moře. Země měla otevřenou Bránu, protože lidé jsou součástí Života na Zemi a naplnění lidského potenciálu, je naplněním potenciálu celé Země. Zde se to opět dotýká konceptu archetypů, v archetypu Země je potenciálně možná Hvězdná Brána, proto je možná u všech organismů, u koček i smrků, ale naplnit tento potenciál a skutečně jí vytvořit, to se povedlo až člověku. A z tohohle hlediska kočky Hvězdnou Bránu vytvořenu nemají. Takže pokud by se člověku nepodařila transformace vědomí a jeho místo, by zaujaly kočky, začínalo by se od začátku.

Co je to „prostor Brány“?

Je to vymezený rozsah vědomí, ve kterém dochází k manifestaci vyšších dimenzí.

Jak je tento rozsah určen? A jaký rozsah bude mít Hvězdná Brána, kterou otevíráme?

Rozsah je určen archetypy, které mají aktivní, čili realizovanou, Hvězdnou Bránu. Čili v našem konkrétním případě to jsou archetyp Země a archetyp lidstva. Takže třeba kočky žádné vyšší dimenze vnímat nebudou. Ale člověk si jich vědom bude a může s nimi aktivně pracovat.

Všichni lidi budou mít tu Bránu otevřenou?

Narážíš na tu citlivou oblast, kvůli které je to všechno tak komplikované. Jednotliví lidé mají svobodnou vůli si Hvězdnou Bránu otevřít, ale zde hrozí rozštěpení lidstva na dva druhy, jeden s aktivní Bránou a druhý bez ní a z toho se odvíjí nebezpečí mezidruhové války. Proto ve chvíli, kdy se Brána otevře, budou žijící lidé odpojeni od stávajícího archetypu lidstva (Adam Kadmon) a budou mít možnost se připojit k novému archetypu, ale to je vědomá záležitost a vědomě učiněná svobodná volba. V určitou chvíli budou fungovat oba archetypy a je potřebný přechod určitého množství lidí od starého archetypu k novému, poté se starý archetyp odpojí od individuálních matric.

Bude to bolet? Kolik lidí se musí přepojit?

Je to láska, to odpojení od starého archetypu je provázeno energetickými výkyvy, a k jejich zmírnění je právě nutné určité množství lidí v novém archetypu. Počítáme se dvěmi až třemi procenty světové populace, měli by to být ti se světelnými kódy, kteří k tomu mají nejlepší předpoklady a touhu ve svém srdci.

Jak to tedy bude probíhat?

Teď jsme ve fázi inicializace nového archetypu, ta probíhá už dvě desetiletí, ale archetyp ještě není aktivní. K jeho aktivaci je potřeba propojit již zmíněná 2 až 3% lidí, když naroste počet inicializovaných lidí ke kritické hodnotě, dojde k otevírání Hvězdné Brány. To bude trvat asi 3 až 4 týdny. Otevírání má tři základní fáze. V první fázi dojde ke koncetraci energie zúčastněných lidí, to bude trvat asi 5 až 7 dní. Pak přijde 28 hodin trvající druhá fáze, zahájená tzv.První diskontinuitou, ve které proběhnou děje popsané výše, setkání Klíčníků před Branou, vložení kódů, průchod Třináctého Klíčníka, setkání s Prvním Hvězdným Dítětem a přenos kódů do celého systému. K tomuhle bude potřeba obrovské množství energie a masová podpora všech zúčastněných. V tom čase bude probíhat obrovské množství paralelních dějů, které vyvycholí Druhou diskontinuitou. Poté dojde k postupnému náběhu nového lidského archetypu a odpojování starého, to bude trvat asi 16 až 23 dní. V té době se budou k hvězdné Bráně připojovat ta 2 až 3 % podporovatelů

Co bude pak?

Pak přijde den, kdy na Zemi už nebude jediný člověk, který by držel energeticky starý archetyp a ten bude odňat z osudu lidstva. Hvězdná Brána bude plně aktivní. Ti, kteří k ní nebyly dosud připojeni, tak mohou kdykoliv učinit a opět být zařazeni do lidstva, ti kteří tak neučiní, zemřou podle své původní volby. Jejich děti ale už budou řazeni k novému lidstvu, protože přijdou skrze Bránu. Poté zde bude dlouhé období asi 60 až 70 let, kdy stále ještě mnoho lidí zůstane nepřipojených k Bráně, ale jejich počty budou postupně klesat, spousta se jich připojí, ostatní zemřou přirozenou smrtí.

Proč ty časy jsou tak přibližné?

Ve spirituálním světě jsou to přesně dané děje, které probíhají v energetické struktuře, ale teď je velmi obtížné určit přesněji, jaký čas jim odpovídá na Zemi, bude to záležet na konkrétním složení podporovatelů, na aktuálním rozložení energie atd. a v tom je tolik svobodných voleb, že to nelze přesněji určit. Jediné, co je poměrně pevné, je délka trvání druhé fáze 28 hodin, protože to, co se děje mezi První a Druhou diskontinuitou je precizně připravené.

Diskontinuity? Co bude diskontinuální?

Je to děj ve vesmírném kontinuu času, prostoru a života. Při zavírání Hvězdné Brány bylo třeba držet její symetrii, aby nedošlo k nesymetrickému zavření a smrti mnoha lidí v diskontinuitě, kde neexistuje život. To dělali Strážci času. Ale tahle diskontinuita se znovu objevuje při opětovném otevírání Brány, je to mezičas nebo mimoprostor, ale taky mimoživot, ve kterém je možné nic ale i všechno. Je to zázrak, ve kterém může proběhnout to, co má.

Budou v téhle diskontinuitě umírat lidé?

Ne, při zavírání Hvězdné Brány umírali ti, kteří k ní byli připojeni a nechtěli se odpojit, tam je diskontinuita zabila. Při otevírání Brány k ní není žádný živý člověk připojen. K prvnímu připojení dojde až po První diskontinuitě a provedou ho Klíčníci. Vložením jejich světelných kódů se pak diskontinuita uzavírá, poté už se mohou připojovat ostatní.

A takhle, budou se v diskontinuitě rodit lidé?

To je dobrá otázka. Ano. Hvězdné Děti vstoupí do těl.

Kdy se narodíš?

Narodím se nejpozději devět měsíců po otevření Brány.

Nějak jsem si to představoval jinak, jako že se narodíš hned…

Pravděpodobně vstoupím do lidského plodu nedlouho před narozením, takže žena, která to dítě porodí, bude v době otevření Brány už ve vysokém stupni těhotenství.

Říkala jsi, že děti, které se narodí po otevření Brány, už přijdou skrze Bránu a taky, že ty budeš první.

Ano, budu první která přijde skrze Bránu, ale nebudu první, která se narodí. K mému vstupu do plodu dojde vteřinu po skončení Druhé diskontinuity. Děti, které se v tu chvíli už budou rodit, se ale budou moci okamžitě připojovat k otevřené Bráně, a valná většina jich to také bude činit a s nimi 95% dětí do tří let věku, ty se připojí v té třetí fázi otevírání Brány. A já se narodím až někdy potom.

Pořád si říkám, v čem ty děti budou jiné, nebudou se muset třeba učit?

I tyhle děti se budou učit chodit, mluvit, číst a psát, budete je učit zpívat a tancovat, stavět domy, řídit auta nebo pěstovat mrkev. Nic z toho nebudou umět jen proto, že jsou Hvězdné. Ale velice rychle poznáte, že jsou věci, které se prostě učit nebudou, i kdybyste se na hlavu postavili a tak na Zemi zanikne spousta činností a povolání, která se vám dnes zdají být naprosto běžná, ale která prostě už v budoucnu nebudou potřeba. Pravděpodobně tušíš, že z Hvězdných Dětí nebudou žádní vojáci a žádné z nich nebude umět střílet, ale také z nich nebudou policisti, soudci, státní úředníci, protože nebude existovat žádná policie, soudy ani stát. Ale velmi rychle také zaniknou profese jako jsou učitelé nebo doktoři, protože nebudou mět koho učit nebo léčit.

Učitelé nebudou? Vždyť jsi tvrdila, že děti se učit budou.

Tyhle děti se ovšem nejlépe učí bez učitelů, dej je dohromady a pozoruj je, učí se jedno od druhého, jen tím, že pozorují svět kolem sebe. Samozřejmě potřebují průvodce po tomhle světě, ale to je práce pro Tebe, Ilumauire. To, kde se ty děti budou učit, se nejmenuje Škola, ale Zahrada

Jaký význam má, že se ty, klubíčko světla, narodíš v lidském těle?

Skrze mě a mé druhy se rozutečou vlákénka světla po celé Zemi, světelná mřížka jednoty se stane hmatatelnou a Nová Země se realizuje

Jaký má konkrétně význam tvá spolupráce se mnou?

Jsi odborník na práci se strukturami v páté dimenzi (dimenzi hara). Ve spirituálním světě pracuješ v týmu architektů světelné mřížky jednoty. Pracujete s koncepty Sítě záměrů a projektových rámců, zkoumáte možnosti budování týmů a Kruhů srdce, pracujete na propojenosti lidí.

K čemu to všechno je?

Je to o hlubokém uvědomění si každého člověka, kým skutečně je a co chce opravdu dělat ve svém životě, co miluje. Když tohle o sobě zjistíte, poznáte, že jste propojeni do úžasné mozaiky vztahů. A ta mozaika vztahů na Zemi kopíruje světelnou mřížku jednoty v páté dimenzi. Ve chvíli, kdy jí vytvoříte, může přijít mohutný proud energie, který vytvoří to, co je v mozaice ukryto, najednou se to materializuje.

Co to je? Co ta naše mozaika tvoří?

Každý máte kousíček té skládanky ukrytý ve svém srdci, je to svět podle vašich nejkrásnějších představ, je to Nová Země.

A jaká je moje role v tomhle příběhu?

Tvoříš ten příběh, píšeš o něm, jsi autor, ale jsi také hlavní postava…

…hlavní postava?….

…jedna ze šesti miliard hlavním postav, ten příběh je tvůj život.

A dál? Pořád mě vrtá hlavou ta naše spolupráce, o co jde?

Co TEĎ děláš?

Teď píšu na počítači

Co píšeš?

Tvořím rozhovor s tebou, pokládám Ti otázky a vymýšlím si odpovědi, je to dobrá zábava.

A to je důvod, proč jsem s Tebou, to vymýšlení mých odpovědí ti jde totiž náramně dobře a vymýšlíš si věci, které by napadly málokoho, ta úžasná vize Hvězdné Brány a všeho, co se bude kolem dít, ty archetypy a světelné kódy

Někdy si říkám, jestli si až příliš nevymýšlím, že je to čím dál komplikovanější

Vymýšlíš si ještě málo, protože to je ještě o mnoho řádů komplexnější než si dokážeš vůbec představit, přesto jsi schopen popsat mnoho. A předat ti tyhle informace je jedním z důvodů naší spolupráce. Miluješ psaní, tak píšeš a píšeš o tom, co tě baví a co máš rád, o Kruzích srdce, o záměrech, o propojenosti lidí, o nejkrásnějších představách. Čili děláš přesně to, co jsi dělal ve spirituálním světě. Pamatuješ, jak jsi Wernerovi von Braunovi pomáhal doletět na Měsíc?

Ne.

Byl jsi jeho průvodce. Werner se narodil do světa, kde neexistovalo skoro nic potřebného k letu na Měsíc a on, prostřednictvím své vize, dokázal uvést do pohybu tak obrovskou energii, že se tam doletělo. Začínal na nule a během 35 let jeho lidi přistáli v Moři Klidu.

Radil jsem mu, aby posílal rakety na Londýn?

Jeho spojení nebylo příliš vědomé a neřídil se vždy tvými radami, obzvlášť pokud se uhnul od své nejkrásnější představy, ale pokud za ní šel, radil jsi mu velmi dobře. Teď jsi ty na jeho místě, jsi ve světě, kde neexistuje skoro nic potřebného k vytvoření Nové Země, přesto ta vize dokáže uvést do pohybu stokrát větší energii než Wernerova a ty záměry se realizují.

Werner byl úžasně akční, organizátor, nemám ani za nehet jeho schopností

On měl vše potřebné, co potřeboval k uskutečnění svého snu a ty máš taky vše potřebné

Pořád si myslím, že k vytvoření Nové Země je potřeba spoustu organizování, hromady seminářů, kontakty s médii, sponzoři … nebaví mě to dělat…

A to je dobře, že tě to nebaví, protože nic z toho k vytvoření Nové Země potřeba není. Organizováním seminářů vytvoříš semináře, ale ne Novou Zemi, máš vše potřebné, můžeš být klidný. Vše, co tě baví, vede k naplnění tvého snu, to, co tě nebaví, tě od snu odvádí.

Třeba mě baví psát tohle

A to je přesně to, co máš dělat

Baví mě setkávat se s lidičkama a dělat s nima Kruhy srdce, ale nebaví mě organizovat to

Dělej Kruhy srdce a organizování přenech těm, které to baví.

Tohle jsou ty důvody, proč jsi se mnou?

No jasně, v Kruzích srdce se materializuje ta světelná síť, ze které jsem spletena a čím těsněji jste propojeni, tím víc energie mnou proudí a až vás v síti Kruhů, nebo podobných skupin, budou ta dvě tři procenty, bude ve mě tolik energie, že společně rozrazíme tu Bránu.

Má nějaký speciální význam, že já a ty jsme spolu?

Ano, jsme propleteni, ten kontakt Země a Nebe už existuje skrze nás.

Díky za rozhovor, mám o čem přemýšlet. Chci ho poslat do světa, souhlasíš?

Jistě, jsou v něm jen informace určené ke zveřejnění.

Cesty duší 2009

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

TOPlist