Jak přispívám k transformaci vědomí

19.12.2007 00:00

 

 

Inkarnoval jsem se na Zemi a spolupracuju na velkém díle proměny světa. Vybral jsem si obyčejné tělo na obyčejném místě světa, protože tato proměna se týká opravdu každého z nás. Svým životem šířím poselství, že osvícení, realizaci boha nebo transformace vědomí právě přišly ke každému člověku. Cesta lidstva k této chvíli byla dlouhá, ale je u konce, lidstvo prožilo stovky miliard životů, prožilo veškerá utrpení i všechny druhy radosti, upadlo do naprosté duchovní bídy i realizovalo boha. Mnoho duchovních mistrů, avatárů i bytostí světla pracovalo na proměně a jejich úsilí je završeno. Podílet se na završení tohoto úsilí je důvod mé inkarnace.

 

 

Osvícení je stav bytí, život v čisté podobě. Mnoho lidí si myslí, že cesta k osvícení nebo transformaci vědomí je dlouhá a těžká, ale z vlastního prožitku vím, že může být završena v následující vteřině, vše, co je potřeba udělat, uděláme za tuto chvíli.

Pro transformaci vědomí můžeme udělat pět věcí, každá z jich je prostá a každá je obrovský chrám. Tak se stáváme Bohy na Nové Zemi.
 
1.opusťme dualitu, kterou v sobě a kolem sebe tvoříme. Opusťme negativní pocity a myšlenky, přestaňme posuzovat, co je dobré a špatné, co chceme a nechceme, co se nám líbí a co ne. Každá taková myšlenka, která k nám příjde, je jen zrcadlo, do kterého hledíme. Myšlenky jsou jako rybky vyskakující nad hladinu, vyskočí a zmizí a my se jimi nenecháme rozptylovat.
 
2. neexistuje ani minulost, ani budoucnost, je jen přítomnost. Buďme si bděle vědomí této přítomnosti - uvědomujme si jí 24 hodin denně. Nic, co jsme udělali v minulosti, nemusí být odčiněno v budoucnosti. Je důležité jen to, co děláme tady a teď.
 
3. rozsviťme svá srdce - stačí pochopit, že světlo je v srdci každého z nás a jen díky našim strachům a negativním představám nezáří. Nechme to světlo zazářit. To světlo je láska a soucit a síla, která změní svět. Dávejme každému světlo nebo ho nechme spatřit světlo v nás.
 
4. Hluboko v našich srdcích leží nejkrásnější představa našeho života. Najděme tuto představu, je to odpověď na otázku, co chceme opravdu v životě dělat, co nás učiní šťastnými, je to to, čehož realizací naplníme sami sebe. To, co z celého srdce toužíme v životě dělat, co milujeme, je boží vůlí v nás. A jejím prožitím naplníme smysl našeho života.
 
5. Naše osvícení může přijít právě teď. Stačí si uvědomit, že osvícení již jsme. Nečekejme, až toto poznání vstoupí do našeho vědomí a prožívejme osvícení již od této chvíle. Jestli chceme být osvícení, přemýšlejme, mluvme a konejme jako osvícení hned. V každé chvíli svého života jednejme, jako by naše osvícení už přišlo.
 
Když si tohoto jsme vědomí v každé vteřině svého života, když vstáváme, když jíme, když myslíme, poslucháme hudbu nebo zpíváme, jsme osvícení. A tento stav pak můžeme prožívat kdekoliv, na každém místě, které navštívíme, ve škole, v zaměstnání, když jdeme po ulici nebo při sportu, s každým, koho potkáme, s prodavačkou v supermarketu nebo s řidičem autobusu, když mluvíme s přáteli, když jsme doma, s našimi rodiči i našimi dětmi, s tím, koho milujeme.
 
Transformace vědomí nebo osvícení to jsou všechno termíny pro událost, při které si člověk uvědomí svojí božskost, prožije své božství a realizuje svou jednotu s bohem ve všech jeho formách. Kde před tím stáli dva - člověk a bůh - stojí už jen jeden. K dosažení osvícení je potřebná aspirace člověka a boží milost, když se v srdci člověka objeví touha po splynutí s bohem, člověk aspiruje. A boží milost je vzdálena pouhou vteřinu v naší budoucnosti.
 
Boha jsem poznal tak, že jsem se jím stal. Když jsem si poprvé uvědomil, co ta slova znamenají, připadala mi pošetilá, ale poznal jsem, že nejsou. Chovejme se jako osvícení a jsme osvícení. Říkejme o sobě, že jsme bozi a bohy jsme. Takto to funguje. Takto tvoříme Novou Zemi.

Cesty duší 2007

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

TOPlist