Karma je iluze, ale hra končí

11.11.2009 00:00

 Když říkám, že "karma je iluze", spousta lidí si hned domýšlí, že je tedy "jen pouhou" iluzí nebo že neexistuje, ale vnímejme tu větu pozorněji. Začíná spojením "karma JE..." čili existuje, ale "...JE iluze" čili něčím jiným, než se zdá, než jak jí vnímáme. Karma je bytostně spjatá s dějem, kterému se říká inkarnace, čili ne s reinkarnací. Samozřejmě reinkarnace vzniká tak, že se opakuje děj zvaný inkarnace, ale co se to vlastně opakuje? Jak vlastně probíhá inkarnace? A co to je?

Ani křesťanství nepopírá, že inkarnace (doslova to znamená "do masa", reinkarnace znamená "znovu do masa") existuje, jen pochybuje o její opakovatelnosti, k čemuž má docela dobré důvody. Neexistuje totiž žádná entita, která by se "znovu" inkarnovala, pokaždé se inkarnuje "nová" duše nebo alespoň obnovená. Ve spirituálním světě neexistuje žádná striktní hranice mezi námi a tak se naše energie promíchávají a nezůstávají statické.

Když budete důkladně sledovat své životy, pravděpodobně objevíte mnoho paralelních vzpomínek nebo že spoustu situací můžete sledovat jako mnoho osob, to může být způsobeno dvěma ději. I když energie duše nezůstává stejná, přesto jakési jádro je stabilní a to se může "reinkarnovat", ale toto jádro může paralelně vstoupit do více těl a po smrti se zase spojit, pak máme paralelní vzpomínky, to je jeden způsob. Druhý způsob je ten, že po smrti přebereme energii ostatních i s těmi paralelními vzpomínkami.

Dokonce existují tzv. konglomeráty, které vznikly tak, že skupina duší se spojila, všechny jejich energie se promíchaly a následně znova diferencovaly, každá duše, která se spojila do takového konglomerátu pak má autentické vzpomínky na všechny!!! životy, kterými prošly všechny duše a to jak do minulosti, tak do budoucnosti. Ty konglomeráty jsou různých úrovní, jedním takovým je dokonce celé lidstvo, ale od jeho diferenciace asi před 100 000 lety ještě nedošlo k jeho znovusjednocení, proto se cítíme tak odděleni. Obrovský a pravděpodobně dosud nejsilnější konglomerát v zemské sféře byl vytvořen během Atlantidy, ten je specifický v tom, že ho tvořily inkarnované duše v lidských tělech pomocí něčeho, čemu se říká Hvězdná brána Lva. Jeho součástí je i Ilumauir. V následujících tisíciletích se k tomuto konglomerátu připojovaly v okamžiku smrti i další duše.

Inkarnace je specifický způsob, jak dostat spirituální energii "do masa". Na planetě Zemi se používá jen u lidí a kytovců a i zde jsou rozdíly. Pokud ta energie vstupuje do ostatních zvířat, rostlin nebo minerálů, používají se jiné způsoby. Inkarnace je specifická v tom, že během ní dochází k výmazu paměti a k zúžení vědomí, to si duše podvědomě pamatují jako průchod tunelem, to není zážitek z porodu, ale zážitek ze zužování vědomí, kdy mizí vnímání dalších dimenzí nad 3D a dochází jakoby ke zploštění, tehdy také mizí vědomí jednoty a objevuje se vědomí duality. Proces inkarnace začíná mezi 3 a 9 měsícem těhotenství a končí mezi 3 a 4 rokem života dítěte až tehdy, když se stabilizuje ego.

Během inkarnace, čili během ztrácení vědomí jednoty při vstupu do hmoty, se tvoří karma. To vědomí nemizí, ale jakoby se "rozkládá" do prostoru a času. To, co bylo jednotné, je najednou rozprostřené a vytváří to jakýsi sled událostí, které se jeví jako příčiny a následky. Nic z toho není trestem ani odměnou. A pak během života se to naše vědomí v těle omezené na 3D spojuje se svým "zbytkem" rozprostřeným v čase a na různých místech a dokonce v druhých lidech. Ale tohle rozprostření v čase je iluzorní, protože samotný čas je iluze, neexistuje ani minulost ani budoucnost, jen okamžik tady a teď. A pokud se na tento okamžik soustředíme, dokážeme se tady a teď spojit s celým tím vědomím, které se během inkarnace rozprostřelo a tím se vrátit do vědomí jednoty. Tehdy také dochází k ději, kterému se říká čistá karma, kdy nic z minulosti neovlivňuje nic v budoucnosti a duše žije v jednotě i když je inkarnovaná v těle.

Všechny tyhle děje jsou zakomponovány v lidském archetypu, jsou zachyceny v našem genetickém kódu, ale ten se neustále mění a vyvíjí, protože jsou zde vyšší kódy života, planety a vesmíru. A v nich je zachycena ještě další možnost, jak lze spirituální energii promítnout do hmoty a to, co se teď děje (transformace a vzestup), je pokus tento nový způsob vnést do lidského archetypu. Pokud se dostatečnému množství lidí podaří vrátit vědomí do okamžiku tady a teď a tím znovusjednotit své vědomí dosud rozprostřené v čase, může se tento stav zachytit v archetypu jako trvalá forma. V tu chvíli hra na inkarnaci a karmu končí a další duše vstupují do těl jiným způsobem, než je inkarnace a bez nutnosti vytváření karmy. K tomu účelu se v energetickém poli Země objeví něco, čemu se říká Hvězdná brána Vodnáře a je druhou stranou atlantské Hvězdné brány Lva, co tehdy Zemi branou opustilo, to se teď vrátí.

Jak to změní náš život? Budeme si jasně vědomí čtvrté a páté dimenze, ve kterých žijeme, bude nám naprosto zřejmá jednota života a to, že všichni jsme jeden a konečně začneme s vesmírem spolupracovat místo toho abychom s ním bojovali.

 

Cesty duší 2009

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

TOPlist