Neuronová síť Lidstva - 21.3.2008

21.03.2008 00:00

 

Obrovská spirituální operace vzestupu Lidstva a Země pokračuje. Na planetě je již dost lidí, kteří vnímají své vzájemné propojení a kteří tvoří obrovskou Neuronovou síť Lidstva. Úkolem Světelné mřížky jednoty je zprostředkovávat mezi částmi sítě informace o stavu jednotlivých jejich součástí, čili jednotlivých lidí. Když informace proudí a části sítě si jsou vědomé v jakém stavu se nacházejí ostatní, celá síť dokáže pracovat synchronně a to se projeví jako „vyšší“ vědomí. Síť se najednou začne chovat inteligentněji než její části, je si vědomá sebe sama i svých částí a vytváří svou vlastní realitu, která je souzvukem realit jednotlivých částí. Tohle je práce, kterou právě teď děláme a ke které směřují meditace o úplňcích a novoluní. A to, co proběhne teď mezi 20. až 21.březnem, je nastartování nové fáze synchronicity v této Neuronové síti, která se projeví realizací „vyššího“ či „Kristova“ vědomí mezi nás.

Podobnou síť jsme tvořili vždycky, ale ta nefungovala dobře, bylo to způsobeno tím, jak jednotlivé buňky-lidé pracovaly s informacemi, které dostávaly od okolních buněk-lidí a jaké informace posílaly sami do okolí. Místo toho, abychom do sítě posílali informace o našem aktuálním stavu, žili jsme v přesvědčení, že buňky-lidé kolem nás, reagují na nás a na naše signály a vraceli jsme jim to, co oni vysílali k nám. Nebo jsme cizí přijaté signály posílali beze změny dál. Výsledkem byl stav podobný epileptickému záchvatu, který se materializoval jako svět, který vidíme kolem sebe.

Tahle stará síť kolem nás stále existuje, ale už tvoříme novou, která funguje jinak. Prvním krokem bylo zastavit vysílání signálů. To děláme v meditacích, kdy se soustředíme sami na sebe, bez toho, abychom vnímali lidi kolem sebe. Tím dojde k přerušení toho epileptického záchvatu a my můžeme začít tvořit nové vazby na lidi kolem sebe a tím také tvořit novou Neuronovou síť Lidstva.

V téhle síti přijímáme signály od ostatních, ale dále vysíláme své vlastní signály bez přímé vazby na to, co vysílají druzí. Přijímáme signály a zkoumáme, jak na nás působí a hledáme vlastní vyjádření stavu, ve kterém zrovna jsme, který sice může být způsoben signály ostatních, ale my si jsme vědomí vlastní zodpovědnosti za signály, které pošleme dál. Síť je funkční proto, že otevřeně a pravdivě posíláme dál informace o stavu, ve kterém se zrovna nacházíme.

Nová Neuronová síť Lidstva tvoří Novou Zemi a tvoříme jí my lidé a naše vztahy. Pro její funkčnost je důležité vysílat lidem kolem nás pravdivé signály o tom, co právě prožíváme a čeho chceme svým jednáním dosáhnout, jedině tehdy nás oni dokážou vnímat a mohou začít slaďovat své záměry s našimi a my také slaďujeme své záměry s jejich a tím vzniká náš záměr společný – Nová Země, ať už si pod tím pojmem každý představí co chce.

Jak se do Neuronové sítě Lidstva můžete zapojit teď hned? Pravidla jsou velmi známá, popsal je např. Miguel Ruiz ve Čtyřech dohodách. Čtyři dohody jsou pravidla komunikace v Nové neuronové síti Lidstva.

1. Všechny signály, které do sítě vysíláte, posílejte s láskou a mluvte o sobě, o tom, co právě vy prožíváte, vysílejte svobodně, odvážně a otevřeně (nehřešte slovem)
2. Signály, které přijímáte od druhých, jsou vyjádřením jejich vnitřního stavu a netýkají se vás (neberte si nic osobně)
3. Přijímejte signály tak, jak přicházejí, nezaujatě a bez předběžných předpokladů (nevytvářejte si domněnky)
4. Přijímejte signály a vysílejte je jak nejlépe v dané chvíli můžete (dělejte vše jak nejlépe dovedete)

Spousta z nás už tohle dost dlouhou dobu dělá, nepřestávejme přátelé, právě v těchto chvílích naše práce přináší první sladké ovoce. Dosud ten systém fungoval proto, že jsme do něho posílali obrovské množství energie, teď o Velkém pátku dojde k otočení toku energie, v systému dojde k vnitřnímu Zážehu a energie půjde ze systému k nám, dosud jsme my oživovali systém, odteď systém oživuje nás.

Každý z nás má kolem sebe pár lidiček, když spolu jednáme podle Čtyřech dohod jsme propojeni do Neuronové sítě Lidstva. Signály lásky, které o sobě do sítě vysíláme, se šíří prostřednictvím dalších lidí a tvoří se sdružené signály, zpětná vazba způsobí, že signály budou stále zřetelnější a pohyb energie v síti stále rychlejší a tento rychlejší pohyb také způsobí rychlejší tvoření reality (realizaci Nové Země). A pak dojde k….když do podobného stavu dospějeme v lidském těle, když energie lásky naplní celý náš nervový systém, prožíváme orgasmus. Co se stane, když celá Neuronová síť Lidstva bude naplněna láskou a všechny její části budou synchronně spolupracovat? Co je to orgasmus v Neuronové síti Lidstva? Už se těším, až ho prožijeme

Cesty duší 2008

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

TOPlist