Osvícení jako celoplanetární proces

10.01.2008 00:00

Osvícení není pouze individuální proces, má i celoplanetární rozměr. Čím víc lidí je v osvíceném stavu, tím snadněji si ho další uvědomují, vesmíru je hologram a tak jsme propojeni. Existuje jistá mez v počtu osvícených jedinců, po jejímž dosažení, dojde k "fázovému posuvu" ve vědomí celého lidstva, řekněme že se úroveň vědomí nebo sebeuvědomění skokově zvýší. Dramaticky se posune dostupnost uvědomění a prožívání Božské podstaty. Až se ocitneme v této fázi, nebude "dosažení" osvícení už záležitostí na několik inkarnací nebo prací na celý život, i obyčejní lidé tím procesem projdou během několika let nebo měsíců, někomu budou stačit týdny, dny nebo hodiny.

 
Udržet a rozvíjet stav Osvícení ve společnosti, která je ignorantská, je těžké, ale čím víc osvícených v takové společnosti žije, tím je to snadnější. V současnosti se počet osvícených rychle zvyšuje, již teď je možnost uvědomění si Osvícení nejsnadnější v celé historii lidstva a i ostatní bariery dále rychle padají.

Tento proces je podporován obrovskými energiemi, které na Zem přicházejí ze spirituálního světa, inkarnují se bytosti se záměrem "dosáhnout" osvícení co nejrychleji a podporovat osvícení u ostatních. Hlavně prolamují iluze, která si lidstvo kolem těchto záležitostí vytvořilo a přivádějí mezi lidi vyšší spirituální energie. Jsou změnou světa. Ve fyzické dimenzi se projevují i další mocné Bytosti světla, které pomáhají lidstvu (např.pomocí channelingu).
 
Tvořivé síly, které se v minulosti povedlo v lidstvu uvolnit, nejsou v rovnováze s kontrolou vědomí, čili tyto tvořivé síly nejsou pod úplnou kontrolou a mohou způsobit zánik lidstva a vážné poškození planety Země i života na ní. Je potřeba dostat tyto síly pod vědomou kontrolu, pak mohou být využity pozitivním způsobem a ne destruktivně. Neustále se zrychluje proces tvoření, ale vědomá kontrola zaostává. Vědomě kontrolovat své chování dokážou právě Osvícení. Tvořivé síly se globalizují, je tedy potřeba globalizovat i Osvícení. Bytosti světla vnímali časovou tíseň a chtěli provést "fázový posuv" dříve než se tvořivé síly vymknou kontrole. To se podařilo.
 
Ilustrativním příkladem, jak se zrychluje proces tvoření je zachytávání obrazu. Zachytit obraz před 10-20 tisíci lety bylo téměř nemožné, nebyly žádné obchody, kde by se dalo koupit aspoň plátno nebo barvy, pravěký umělec musel najít jeskyni, udělat si barvy i štětce, ale i zdroje světla a přitom musel lovit, aby nezemřel hlady. Je naprostý div, že se nám zachovaly nějaké jeskynní galerie. Před dvěmasty lety již byla tvorba obrazů dramaticky rychlejší, vše potřebné se dalo koupit, malíř nemusel shánět potraviny a mohl nerušeně malovat, portrét mohl namalovat v několika dnech. A pak přišla fotografie, příprava desky, její expozice a následné vyvolání šlo udělat během jediného dne a obraz měl takovou věrohodnost, jakou nikdy nešlo malbou dosáhnout. A teď žijeme ve věku digitální fotografie, kde čas od pořízení snímku po jeho poslání na druhou stranu Země, se počítá na vteřiny.
 
Podobně se naše schopnost tvořit zrychluje i v ostatních oblastech. Za maximum těchto schopností lze považovat situaci, kdy se myšlenky "zhmotňují" ve fyzické realitě okamžitě. Ale co by si s takovou schopností počal současný člověk? První myšlenkou by bylo, že ovládne celý svět, druhou, že k tomu potřebuje atomovou bombu a pomocí třetí myšlenky by jí odpálil. Síly tvořivosti a kontrola vědomí musí být v rovnováze. Schopnostem nebo pravomocem musí odpovídat odpovědnost. Naše vědomí ovšem nemůže kontrolovat někdo jiný, musí být pod naší vlastní kontrolou, musíme vědomě vědět, co děláme.
 
Zatím většina lidí žije v bezvědomí, hekticky následují každou myšlenku, která se jim mihne hlavou, ovlivní je každý pocit, který jim projde tělem, vše ve vesmíru dualisticky dělí na dobré a špatné, žijí v minulosti nebo v budoucnosti. Tím vším vytvářejí iluzorní svět nad kterým nemají kontrolu. Dnešní situace je o získávání kontroly, protože reálně hrozilo zničení. Bytosti světla poznali že staré způsoby jak dojít k Osvícení, již nestačí, a musí hledat nové způsoby pro nové lidi. V minulosti byl svět v bezpečí, i když osvícených bylo jen pár, protože tvořivé síly, které mohl jeden člověk nebo skupina lidí ovládat, byly nicotné. V současnosti může skoro kdokoliv zabít tisíce lidí, aniž to zaregistrujeme, můžeme zničit obrovské kusy přírody, zdevastovat moře nebo nebe, bez mrknutí oka necháme umřít miliony lidí hlady, na banální nemoci nebo v nesmyslných válkách. Toto chceme ukončit a prvním krokem k tomu je dovést obrovskou spoustu lidí k osvícení nebo alespoň k mnohem vyššímu stupni vědomí, než je současný průměr.
 
Osvícení je individuální cesta, šest miliard lidí půjde šesti miliardami cest. Někdo rychleji, někdo pomaleji. Už teď na Zemi žije množství lidí, jejichž inkarnačním záměrem je být osvícený a kterým jen stačí připomenout, že už osvícení jsou. S jejich uvědoměním budeme zase blíž k "fázovému posuvu", jsou to staré duše, které se vrátily a byly proměnou světa, indigové děti. A s jejich probuzením příchází probuzení celého lidstva. Tak tvoříme Novou Zemi.
 

 

Cesty duší 2008

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

TOPlist