Poslední den na Zemi

10.03.2008 00:00

 

5.3.2008

Moji milovaní,

V posledních dnech se dramaticky mění energie Země i lidstva. Chvíle, na které jsme čekali, pro které jsme tak dlouho pracovali, právě přicházejí, právě teď prožíváme rozhodující okamžiky. Došlo k Zážehu, je to jako když se rodí nová hvězda, koncentrace lásky v nitru Lidstva přesáhla kritickou hodnotu a spustila se „termonukleární reakce“.
 
Světelné rady Země a Lidstva právě zasedají a na úrovni nejvyššího vědomí přijímají konečná rozhodnutí o vzestupu lidstva a Země do páté dimenze a o vytvoření Nové Země jejich propojením. Je rozhodnuto, světelné síly se spojují k pomoci lidem na téhle cestě, jsme na křižovatce dějin a právě v těchto chvílích se vydáváme k velkému evolučnímu skoku.
 
Doposud zde byla jistá možnost, že k vzestupu nedojde a lidstvo zůstane na své dosavadní dráze, v těchto chvílích je tato možnost definitivně opouštěna a to díky Vám všem a Vaší lásce, elánu, nadšení i inspiraci. Přesvědčili jsme ty, kteří rozhodují, že tahle změna tryská přímo z našich srdcí, že si jsme vědomí toho, co přichází a s nejvyšší láskou to přijímáme.
 
Vše potřebné k vzestupu je už na Zemi, ve hmotě, všechny informace, všechny kódy, všechny vhledy, všechny postupy i všichni klíčoví lidé. Právě v těchto chvílích jsou aktivovány obrovské světelné sítě, které to všechno propojují do vyššího vědomí. Vše, co dosud bylo rozděleno, se stává jediným spolupracujícím celkem. Pokud cítíte, že jste nositeli těchto světelných kódů a informací, váš čas nastal. Použijte je s nejvyšší láskou, tak jak vám srdce velí, sdílejte je s lidmi, dávejte je plnými hrstmi, proto vám byly dány.
 
Aktivace světelné mřížky za novoluní 7.března se stává klíčovým okamžikem, kdy všechna přijatá rozhodnutí budou ukotvena v energetickém poli planety i lidstva a od této chvíle přejdeme do nové fáze tvoření reality, kdy materializace nejvyšších záměrů se dramaticky zrychlí a spolu s nimi se zrychlí materializace všech záměrů, které je podporují. Takže přátelé, záměry, které tryskají přímo z vašeho srdce se realizují, přijímejte je jako dary, které vám umožňují naplno se zapojit do vzestupu.
 
Zrychlí se ovšem i materializace záměrů, které jsou v rozporu a ty přinesou velice rychle své negativní výsledky, v tu chvíli získáme příležitost si tyto nefunkční záměry ostře uvědomit a změnit je, využijme této šance, kterou si dáváme.
 
Čekají nás bouřlivé časy, kdy ve vnějším světě bude velmi těžké až nemožné rozlišit, na čí straně je „pravda“, koho podporovat a proti komu vlastně bojovat, kdy se bude zdát, že v právu není ani jedna strana nebo jsou v právu obě. Všechny tyhle lekce směřují k pochopení, že jediná pravda je uvnitř každého z nás a jen každý sám jí můžeme najít. To vše vede k uvědomění si, že neexistují dvě strany, ale šest a půl miliard stran, kde každá má pravdu, že existuje jen jediná strana a tou je Život.
 
Toto vnitřní usebrání se všech lidí, je startovacím impulsem dramatické změny, které říkáme Poslední den na Zemi, kdy dojde k fázovému posuvu ve vědomí celého lidstva a k uvědomění si čtvrté a páté dimenze, světů tvořivých energií a propojených záměrů. V tu chvíli také dojde k prolnutí vědomí Lidstva a vědomí Země a k ustavení Nové Země, která je Kolébkou Života.
 
Spousta z nás na této změně pracuje už teď, naplno využíváme informace, vhledy a inspirace, které jsme dostali. Už teď můžeme zažít záblesky Nové Země na vlastní kůži, už teď můžeme svým dílem přispět. V těchto chvílích je Poslední den na Zemi ukotvován v energetickém poli, je to bod v čase a prostoru, který už nemůžeme minout.
 
Láska, kterou jsme do spojení Lidstva a Země dali, dnes vedla ke zplození zárodku Nové Země, je to jako první den těhotenství. Od této chvíle je uvnitř nás Nový Život, od této chvíle je nevyhnutelné, že se zrodí. Romantická láska, kterou Lidstvo a Země posledních 20 let budovaly, se dnes proměnila v opravdový milostný vztah, kdy se světelné genetické kódy obou promísily a stvořily novou světelnou bytost, Novou Zemi, náš nový domov.
 
Doba tohoto těhotenství je 1728 dní (12x12x12), ale nejsem si  jistý přesným okamžikem početí, kdyby to bylo opravdu dnes (5.3.2008), ke zrození Nové Země by došlo 27.11.2012. Ale to kosmické „dnes“ vnímám jako mnohem delší časový okamžik než 24 hodin, možná i několik týdnů. Zajímavé je pro mě také zjištění, že Země zde vystupuje jako mužský princip a Lidstvo jako ženský, protože ten Nový Život je v Lidstvu, je v našem propojení, mezi námi, je v lidech a zrodí se skrze ně, skrze NÁS.
 
Dávám Světlo a Lásku Zemi,
 
Ilumauir

Cesty duší 2008

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

TOPlist