Přípravy na Návrat Kristova vědomí

19.03.2008 00:00

 

8.-9.3.2008
 
Vliv meditace na světelnou mřížku jednoty při novoluní 7.března stále přetrvává. Dokázali jsme zharmonizovat dvě vědomí manifestované dvěmi mřížkami. Jedná se o vědomí Lidstva a vědomí Země. Doposud byly v souzvuku jen při úplňcích a novoluních, tentokrát již obě mřížky kmitají synchronně mnohem déle. Tato synchronicita ještě není trvalá, ale vydrží až do úplňku 21.3. Příštích 14 dní je velmi důležitých, protože je to čas na přípravu k Návratu Kristova vědomí. Toto vědomí se vrací z lůna Matky Země do srdce Lidstva.
 
Od 7.3. probíhají veliké přípravy na Návrat. Už před meditací byly světelnými radami definovány data a časy celého Vzestupu od chvíle Návratu a Početí Nové Země až ke Zrození Nové Země a Konci času. Od té doby pak probíhá ukotvování míst v sítích, kde dojde k Návratu a jsou aktivováni lidé, kteří ho uskuteční.
 
Během meditace došlo ke spojení obou mřížek v Primárním bodě a poté bylo aktivováno dalších dvanáct propojujících míst. V současnosti jsou už mřížky spojeny na stovkách a tisících uzlech. Každé z těchto míst je součástí energetického kanálu, kudy na Zemi přichází obrovské množství tvořivé energie.
 
Kde tato místa leží? Jsou v srdcích konkrétních lidí. Ti, kteří již byli aktivováni, jsou si této skutečnosti vědomí. Možná že cítíte touhu, připojit se a stát se také aktivním uzlem spojujícím vědomí Země a Lidstva. Máte možnost to udělat teď hned. Jak na to?
 
Vstupte do svého srdce a uvědomte si čistou lásku, kterou v sobě máte. Láska je tím, co nás spojuje. Skrze lásku jsme spojeni sami se sebou, jeden s druhým, láska je to, co tvoří jednotu celého Lidstva, láska je to, co nás spojuje se Životem, se Zemí. Když si tohle uvědomíte právě teď, jste aktivní ve světelných sítích Země a Lidstva, vaše srdce tvoří uzlový bod a jste energetickým kanálem, skrze který může dojít k Návratu Kristova vědomí. Udržujte toto spojení svého srdce se Zemí a Lidstvem až do úplňku 21.3.
 
Každá vteřina, kterou tomuto spojení v tomto čase věnujeme, je nesmírně cenná. Když na to spojení zapomeneme, nevadí, ve chvíli, kdy si vzpomeneme, spojení je obnoveno. Když pro nás bude těžké udržovat spojení otevřené, požádáme o pomoc své anděle, celé zástupy jich teď čekají a ulehčí nám. Uvědomujeme si, že nejsme na to sami. Je nás spoustu jak na Zemi, tak na Nebi, kteří spolupracujeme na tomto Velkém díle.
 
Naším záměrem je propojit o Velkém pátku vědomí Země a Lidstva v srdcích milionů lidí, chceme vytvořit aktivní celoplanetární síť, která dokáže pojmout mohutnou energii Kristova vědomí, manifestující se Božské reality v našich životech.
 
Velký pátek je tradičním dnem motliteb křesťanů, kdy symbolicky Kristovo vědomí pohřbívají do Země. Dělají to již dvě tisíciletí. Tento Velký pátek ovšem bude jiný, Kristovo vědomí se k nám vrátí, opět vstoupí do našich životů. Je to den, kdy jsou vyslyšeny motlitby mnoha miliard lidí během těch dlouhých tisíciletí. Naše spojená láska umožní návrat toho, co bylo odmítnuto.
 
Co je to Kristovo vědomí?
 
Slyšeli jsme následující slova tisíckrát či milionkrát, přesto nechápeme jejich pravý význam ani to, jak mohou ovlivnit náš život a naše vnímání reality: Kristovo vědomí je Život v pravdě.
 
Pochopení k nám přijde ve chvíli, kdy si uvědomíme pravý význam toho, co je Pravda. Pravda není ve slovech, která čteme nebo slyšíme a druzí lidé nám jí nemohou sdělit ani řečí ani písmem. Pokud si jsme tohohle zjištění vědomí, přestanou nás slova rozdělovat. V Kristově vědomí má pravdu každý člověk na Zemi. Ale mít pravdu a říkat pravdu jsou dvě rozdílné věci. Každý má pravdu, ale ne každý jí vyjadřuje písmem nebo řečí.
 
Co je tedy pravda, kterou má každý, z hlediska Kristova vědomí? Pravda je Život. To, co prožíváme, co cítíme, co děláme, co chceme, to je PRAVDA. A když tento svůj Život a svou pravdu sdílíme s druhými lidmi, žijeme v pravdě. Lež je pak to, když se z nějakého důvodu bojíme mluvit o svých skutečných pocitech nebo potřebách a říkáme druhým něco jiného než co doopravdy cítíme a co chceme. Pak žijeme ve lži.
 
Takže pravda a lež jsou v Kristově vědomí v prvé řadě vnitřní stavy v nás. Jak být ve stavu Kristova vědomí? Můžeme do něho vstoupit okamžitě, ale právě v době kolem Velkopátečního úplňku roku 2008 je přijetí tohoto vědomí nejsnadnější. Přijmout Kristovo vědomí a být v něm je velice odvážné, protože to znamená žít pravdu svého srdce.
 
Do Kristova vědomí aktivně vstoupíme tak, že přestaneme hodnotit slova druhých lidí, jestli jsou pravdou nebo lží. Je jejich zodpovědností, jestli skutečně vyjadřují to, co cítí a co chtějí nebo si lžou do vlastní kapsy. A už vůbec nehodnotíme jejich myšlenky a názory nebo to, co si kdo kde přečetl. Z hlediska pravdy Kristova vědomí je nezajímavé, co kdo dělal nebo nedělal v minulosti, co si kdo myslí o čemkoliv, o vládě, o radaru, o Američanech nebo o mimozemšťanech, všechno jsou to příběhy naší mysli, masky a manipulace. Z hlediska pravdy a života jsou to nepodstatné informace.
 
Jediné důležité je, co se děje tady a teď, co teď druzí lidé cítí a co teď chtějí. A jediná pravda, kterou zase my můžeme vyjadřovat je, co chceme a co cítíme tady a teď my. Jediná relevantní pravda je v našich srdcích. A když žijeme v pravdě Kristova vědomí, čili když sdílíme s druhými lidmi svou skutečnou podstatu a esenci, dokážeme velice přesně vnímat podstatu a esenci druhých lidí a snadno rozeznáváme, kdy oni s námi sdílí své skutečné pocity a potřeby, čili svou pravdu nebo vyjadřují něco jiného, čili lžou.
 
To, k čemu došlo na Velký pátek (asi) roku 29, bylo ukrytí naší esence hluboko v nás, došlo k pohřbení našich skutečných pocitů a potřeb a ty byly nahrazeny potřebami druhých a pocity zapsanými do knih. Na Velký pátek roku 2008 se tyto ukryté potřeby a pocity k nám vracejí, to je podstatou Návratu Kristova vědomí.  A my tyto pocity můžeme přijmout tak, že je prožijeme a vyjádříme, protože jsou naší pravou esencí a podstatou. A když odvážně tohle vše sdílíme s druhými lidmi a nasloucháme jejich pocitům a potřebám, Kristovo vědomí vstupuje do celého Lidstva. Spousta z nás už tohle dělá na své osobní úrovni, na tento Velký pátek ovšem dochází k celoplanetárnímu uvědomění si toho, co cítíme a co chceme v celé jednotě Lidstva.
 
Dlouho jsme se báli pohlédnout do svého nitra, protože jsme měli strach, co tam nalezneme. Říkali nám, že je v nás ukrytý „hřích“ a proto jsme sami sebe raději ani nezkoumali. Tento strach nás ovšem nedovedl k tomu, co chceme prožívat, proto přišel čas odvážně se pustit do průzkumu našich srdcí a k hledání toho, kým skutečně jsme, já, vy, lidstvo ve svém celku.
 
To, co je v nás, v našich tělech, v lůně Matky Země, je Kristovo vědomí. Co to může být, to co máme v sobě? Máme v sobě vizi planety míru a harmonie mezi lidmi? Máme tam vizi radostného tvoření a spolupráce? Máme v sobě představu radostného a bohatého života plného pohody, přijímání a lásky? Co je ve vás? Jak to vy sami vyjádříte? Máte odvahu sdílet svou vizi s druhými lidmi? Dokážete přijmout tu nejkrásnější představu svého života, kterou naleznete ve svých srdcích? Dokážete se o ní rozdělit s lidmi kolem sebe? Dokážete přijímat jejich vize a hledat, v čem se shodujete, a jak jeden druhému můžete pomoci naplnit své sny?
 
Tohle je Kristovo vědomí. A světelné sítě, které tvoříme, nám umožňují sdílet své vize s miliony lidí po celém světě, umožňují nám spolupracovat na tvoření svých nejkrásnějších představ. Tohle je pravý Návrat Kristova vědomí do srdce Lidstva.
 
A je neskutečným zázrakem života, kolik bolestí dokážeme odstranit jen tím, že jeden druhému s láskou dáme to, co potřebujeme a mohou to být dary, které jednu stranu třeba nic nestojí, kdežto pro druhou jsou penězi nevyčíslitelné. Úsměv, pohlazení, objetí, přijetí, pochopení, soucit… tento Velký pátek je o dávání právě těchto darů, dokážeme je dávat a dokážeme je přijímat? Dokážeme přijmout úsměv od úplně cizího člověka na ulicí? Dokážeme ho poslat dát tím, že sami se usmějeme na někoho dalšího? Dokážeme někoho obejmout, někoho pohladit, někoho vyslechnout?
 
Ten magický čas začíná už 20.března, první jarní den a mám ve svém srdci vizi „dne úsměvů“, která je aktivním vyjádřením Návratu Kristova vědomí. Ten den se všichni na sebe usmívají, vidím na ulicích spoustu rozzářených tváří a dokonce i ti největší škarohlídi to nevydrží a začínají se usmívat. Spousta lidí možná ani netuší, proč se usmíváme zrovna my, ale to vůbec nevadí, ta jiskra a úsměv přeskakuje z člověka na člověka, šíří se jak stepní požár až se usmívá celá planeta. Umíte si představit den, kdy se celá Země usmívá? Co pro to můžeme udělat? Co kdybychom o tom řekli svým přátelům? poslali zprávu svým známým? Připojí se? Dokáže nás propojit pouhý úsměv? Chcete jít do toho? Chcete svým dílem přispět k Návratu Kristova vědomí?
 
Sním o planetě lidí, kteří se usmívají od rána do večera po celý rok, po celý život…
 
Světlo a Lásku Lidstvu a Zemi
 
Ilumauir

Cesty duší 2008

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

TOPlist