Průchod Modré hvězdy

20.01.2009 00:00

27.-28.11.2007

Pořád mi vrtala hlavou ta „modrá hvězda“. Četl jsem o ní pár článků a pořád mi nedávaly smysl, jsou v dost příkrém rozporu s tím filtrem zdravého selského rozumu, který na tyhle věci používám. Blue Star Kachina, kometa Holmes, Sirius atd. Rozhodl jsem se zeptat se na to Eikir.

Opravdu něco takového existuje?

Ano, brzo se objeví.

Tss. Vyznám se docela dobře v astronomii a tak vím, že to je nesmysl.

To je dobře, že se vyznáš v astronomii, proto taky dokážeš rychle pochopit, že se neobjeví ve Sluneční soustavě. Ona ta poselství jsou totiž vtipně dvojsmyslná: „Nad hlavou se Vám objeví modrá hvězda.“

A kde by se tedy měla ta hvězda objevit? Nad hlavou, čili na nebi, ne?

Nad hlavou, čili nad hlavou, chápeš? To je to znamení. Když se ti objeví nad hlavou modrá hvězda, nastal čas čištění. Vzpomeň si, už jsi jí několikrát viděl…

Ale ta hvězda nebyla modrá, ale bílá.

Ve skutečnosti není ani „modrá“ ani „bílá“, je „ultrafialová“, v systému barev čaker je prostě dál než je „bílá“ barva sedmé čakry.

Co je to za hvězdu? A proč se objevuje? Je to osmá čakra?

Je a není. V těch místech je i osmá čakra, ale „modrá hvězda“ spojuje člověka s dimenzí hara. Je to průsečík paprsků, zkrze který jsou lidé propojeni se světelnou mřížkou jednoty. Ta hvězda je vlastně průchod, zkrze který dojde k rozšíření vědomí. Už jsi to jednou na chvíli zažil.

To byl zvláštní zážitek, pořád si nejsem ani po letech jistý, co to znamenalo. Bylo to za chůze, a zkrze sedmou čakru do mě vstoupilo „neviditelné“ světlo, které pronikalo podél páteře čím dál níž a měnilo frekvenci světla v čakrách. Na konec se mi zdálo, že jsou všechny „bílé“, už neměly ty barvy, co dosud (červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigo, „bílá“).

To bylo právě rozšíření vědomí. Svět kolem sebe vnímáš primárně zkrze čakry, optické zvukové nebo hmatové vjemy jsou až druhotné. A to, co dokážeš ze světa vnímat, závisí na tom, na jaké frekvenci pracují tvé čakry. Rozšíření vědomí znamená, že se rozšíří vnímání tvých čaker. Vyšším smyslovým vnímáním pak vidíš změnu barev čaker.

Ale když se to stalo, nepociťoval jsem nějaké rozšíření vědomí.

Ani o tom nevíš. J Rozšíření vědomí není něco, co můžeš vnímat. Je to pořád tvoje vědomí, jednou je takové, užší, a za chvíli je jiné, širší. Ale pokud nemáš nějaký podnět, který by ti ukázal, že už vnímáš víc, neuvědomíš si to. A my jsme dělali všechno proto, aby ti žádný podnět nepřišel. Z bezpečnostních důvodů. Nebyl jsi na to širší vědomí připravený, to světlo, které jsi dostával, mělo příliš vysokou frekvenci, než abys jí mohl snášet déle, proto jsme obnovili ten původní stav.

Ale taky jste mě řekli, že jednou přijde chvíle, že tu energii snesu.

A ta chvíle se blíží. Ve skutečnosti jsi se nevrátil na původní úroveň a tvé vědomí zůstalo rozšířenější, od té doby se nám s tebou taky lépe komunikuje a vystupuješ jako Ilumauir, protože jsi si více vědom téhle energie.

Mluvila jsi o čase čištění, co to je?

Je to proces, který je nutné udělat před průchodem „modré hvězdy“ energetickým systémem. Dělal jsi ho i tehdy, ačkoliv jsi netušil proč a nač. Při průchodu je nutné mít srovnané a harmonizované čakry a jasnou a pročištěnou auru. Čas čištění je časem, kdy tohle je nutné provést.

Jinak se stane co?

Jinak „modrá hvězda“ projít nemůže.

A co kdyby prošla…

Samozřejmě ti vidím až do žaludku a vím, že teď míříš k těm katastrofickým předpovědím, že ti, co nebudou očištěni, nepřežijí příchod „modré hvězdy“. Vlastně průchod hvězdy nevyčištěným systémem je nemožný, způsobil by smrt, představ si, že do všech tvých problémů nebo nemocí by naráz přiteklo tisíckrát víc energie a vše by se ztisícinásobilo. Nastal by kolaps. Takže je tady pojistka, že hvězda projde, až je systém čistý.

A co když si ten systém nechci vyčistit

Hvězda prostě zůstane na svém místě do chvíle, než si to rozmyslíš a začneš na tom dělat. A když to neuděláš v tomhle životě, tak v příštím.

Takže je to jen na mém rozhodnutí?

Jistě.

Nad kým se objeví ta hvězda?

Nade všemi, ne každý jí bude samozřejmě vidět nebo vnímat její existenci, spousta lidí bude dokonce její reálnost popírat, ale ti, co jí přijmou, velmi rychle poznají, co je to změna vědomí.

Myslím, že většina lidí bude popírat její reálnost a splnit ty podmínky, aby mohla projít, bude moci jen minimum lidí, harmonické čakry, čistá aura, čistá karma, kdo to dnes má?

Nepodceňuj lidi, všechny ty problémy, disharmonie či znečištění jsou iluzí, ten čas čištění může být velice krátký, i ty jsi to tehdy zvládnul za pár hodin. Sice to bylo jen dočasné a naprosto nevědomé, ale byl jsi připravený na průchod hvězdy. A čím víc lidí tu hvězdu přijme, tím zřejmější bude její existence i pro druhé, je v tom pozitivní zpětná vazba. Takže nakonec to bude frčák.

Co se vlastně děje při a po průchodu?

Je to fázový posuv ve frekvenci světla, které vyživuje tvé tělo. Dnes potřebuješ barvy, které mají současné čakry, po rozšíření vědomí, budeš potřebovat i jiné barvy. Ale ty potřebné barvy se vyskytují v určitých frekvenčních pásmech, průchodem se přesuneš o „oktávu“ výš. Teď ty vyšší barvy vidíš všechny stejné – bílé nebo ultrafialové, ale jsou mezi nimi stále rozestupy odpovídající jednotlivým čakrám. Když se změní světlo v čakrách, začne se měnit i energie v celé auře, tohle je proces, do kterého už jsme tě nepustili. Dojde k přestavbě světelného systému celého těla(energetických těl) a výsledkem je rozšíření vědomí a jeho transformace.

Nebolí to?

Naopak, pocit při tom je jako při hóódně dlouhém orgasmu, ony ty dva procesy mají mnoho společného.

A co s tím vším mám společnýho já?

Hodně nám pomáháš s přípravou, bylo úžasné, že jsi mohl být jedním z prvních, kteří si alespoň část toho procesu mohli zkusit a teď o tom můžeš psát druhým. A určitě máš před sebou ještě spoustu toho, co můžeš sdílet.

Tehdy při tom pokusu jste říkali, že ta hvězda je Ilumauir, který přichází a chápal jsem to tak, že je to část mě, část energie Ilumauira, která zatím zůstávala ve spirituálnám světě a teď se rozhodla „doinkarnovat“, jak to na sebe navazuje?

Je to ten samý proces popsaný jinými slovy a v jiných obrazech.

Ilumauir vstoupí do každého člověka?

Každý je Ilumauir, všichni jste jeden… Ta energie, které ty říkáš Ilumauir, je přístupná každému člověku, on to není jediný duch, který se inkarnuje, jen do jednoho těla. Vždyť Marie tu energii viděla ve spoustě lidí,

A co taková Aipaké? Jaký je rozdíl mezi Aipaké a Ilumauirem?

Je to ta samá energie akorát v jiném projevu, ty sis vybral jeden projev, jiní si vyberou ten, který lépe vyhoví jejich záměrům.Už jsem ti vyprávěla o konglomerátu, ta energie, která přichází do tvého života je spojená s konglomerátem.

A co to všechno má společného s Hvězdnou bránou? S transformací vědomí lidského druhu? Se světelnými kódy? S klíčníky?

Samozřejmě že všechno. Takže postupně. Každý z Vás má v sobě kousek nového světelného kódu, když se k němu dostanete a projevíte ho ve svém životě, ten světelný kód se začne skládat dohromady, přesně tak, jak dokážete skládat dohromady své reálné životy. Pak přijde chvíle, kdy ten kód už bude tak silný, že změní energetickou matrici celého lidského druhu. To je chvíle, kdy se v té matrici objeví „modrá hvězda“, nový energetický prvek umožňující transformaci lidského vědomí. Ale na začátku tenhle prvek bude neaktivní a je potřeba ho aktivovat, to právě má provést těch 12 klíčníků, kteří vytvoří průchod. Třináctý klíčník je pak ten, který první „projde“ průchodem, čili nechá do svého systému vstoupit „modrou hvězdu“a jeho vědomí se fázovým posuvem rozšíří. Od téhle chvíle je „modrá hvězda“ součástí aktivní energetické matrice všech lidí a všichni lidé mají možnost se k ní připojit.

A to se stane kdy?

Ten proces právě probíhá, vašimi meditacemi je aktivovaná světelná síť, a jak se k ní připojuje stále víc lidí, je stále aktivnější a další se mohou snáze připojit. Brzo přijde chvíle kdy se světelné kódy, které vysíláte, propojí a spustí se změna druhové matrice.

Bude to v roce 2012?

Přibližně, někdy kolem. Ta chvíle ještě není přesně určená a taky to nebude záležitost jednoho večera.

Proč jsem nebyl při prvním průchodu hvězdy připravený? Říkala jsi „Nebyl jsi na to širší vědomí připravený, to světlo, které jsi dostával, mělo příliš vysokou frekvenci, než abys jí mohl snášet déle.“ Co to znamená?

Za prvé. Jsi součástí lidského druhu a lidé prostě mají dosud určitá omezení, jaké světlo mohou přijímat. Připravený budeš ve chvíli, kdy se změní energetická matrice druhu. A za druhé, čištění, které jsi provedl, bylo jen dočasné, v tu chvíli jsi neměl vše dořešeno, proto jsme ti pomohli a spláchli to. Při tom příštím průchodu to už bude na tobě, lásko.

Pořád mi vrtá hlavou ten „čas čištění“, jak to souvisí s koncem času, událostí kterou předpovídali Mayové.

Souvisí. Čas čištění je totiž poslední doba před koncem čas. Průchodem „modré hvězdy“ a rozšířením vědomí, čas končí. Proto je také nutná ta očista, protože karma, disharmonie a podobné jevy jsou děje v čase. Ta očista je vlastně ukončením karmy.

A to se dělá jak?

Uvědomíš si, že čas je iluze, že minulost neexistuje a neexistuje ani budoucnost, je jen okamžik tady a teď. Nic z toho, co jsi kdy udělal v minulosti nemůžeš odčinit nebo napravit ničím v budoucnosti. Účty jsou srovnány. Je důležité jen to, co děláš právě teď. V tu chvíli jsi čistý, v tu chvíli je ukončena karma, v tu chvíli přichází „modrá hvězda“, v tu chvíli se tvé vědomí transformuje.

Můžu to udělat už teď 27.11.2007?

Už teď můžeš udělat mnoho, ale pořád ještě jsi v čase a v karmě. Vím, že si uvědomuješ iluzornost času, proto je tvá karma čistá. Je čistá, nikoliv ukončená, jsou to dva různé jevy. Karma je zatím součástí energetické matrice lidského druhu, po transformaci už nebude. Proto také odcházejí duše, které ještě potřebují s karmou pracovat, na Zemi už nebudou mít brzo příležitost.

Nastane konec času pro všechny lidi?

Všichni lidi dostanou možnost ukončit čas, ale ne každý jí využije nebo ne hned. Ukončit čas můžeš jen vědomým rozhodnutím, přijetím „modré hvězdy“. Takže to je individuální záležitost.

28.11.2007

Říkáš, že je to nová struktura v lidském energetickém systému, ale vždyť přeci v Atlantidě také otevřeli Hvězdnou Bránu, a Mayové. A co takový Buddha?

Podobná struktura už v lidské druhové matrici existuje. Vytvořili jí právě Atlanťané, ale je neaktivní (Atlantská Hvězdná brána). A je důležité si uvědomit, že je jen podobná. Teď tvoříme úplně novou strukturu, která bude mít širší možnosti uplatnění a bude výkonější.

V čem se ty struktury liší a v čem jsou podobný?

Obě mají stejný účel, rozšířit lidské vědomí, ale každá to dělá jiným způsobem. Atlantská Hvězdná brána otevírá průchod „nad hlavou“ s možností vyššího smyslového vnímání, ale nedochází při ní k restrukturalizaci světelného systému těla.

Proč je teď neaktivní?

Byla aktivní součástí energetické matrice lidského druhu v době Atlantidy, ale pak byla odpojena. Teď může být připojena k individuální matrici člověka, pokud to je jeho záměrem.

Tomu nerozumím…

Matrice druhu obsahuje spoustu struktur, některé aktivní jiné ne a stejně tak individuální matrice každého z Vás. Některé struktury jsou například aktivní v době narození a umožňují vstup duše do těla, pak se deaktivují,pak máte struktury, které fungují během vašeho života a další struktury se naopak uvádějí do chodu před smrtí. Tyhle struktury jsou v druhové matrici aktivní, mají je dnes všichni lidi.Atlantskou Hvězdnou bránu ale všichni nemají, ze spirituálního světa jí ale můžeme aktivovat pro člověka, který jí chce použít, prostě tuhle část připojíme rovnou k jeho individuální matrici.

Ale v Atlantidě už byla aktivní, proč jste jí odpojili?

Byla sice aktivní, ale existovalo mnoho lidí, kteří si jí neuvědomovali. Jistě, všichni Atlanťané si jí byli vědomí, ale oni tvořili jen dvacet procet světové populace. Hrozilo, že se lidstvo rozštěpí na dva druhy, na ty, kteří si bránu uvědomují, a na ty, kteří ne. Proto byla po čase odpojena, ale zůstala možnost individuálního přístupu, který hromadně využili Mayové nebo jednotlivě Buddha a jeho následovníci.

Moc tomu nerozumím, proč tvořit novou strukturu, když už nějaká existuje…

Ona to samozřejmě úplně nová struktura není, probíhá to tak, že uděláme kopii stávající struktury a tu pak upravujeme a rozšiřujeme její možnosti. Atlantská Hvězdná brána má spoustu omezení, které už teď nejsou potřeba. Například k její aktivaci je potřeba pohlavní zdrženlivost, je to pojistka proti rozštěpení lidského druhu, nebo lidské vědomí je po narození tak úzké, že člověku dá mnoho práce než si uvědomí možnost otevření téhle brány. Brána, kterou teď tvoříme, už bude fungovat jinak, už vaše děti se budou rodit s tak otevřeným vědomím, že ta brána bude otevřená od začátku a bude aktivní.

Takhle to nefungovalo v Atlantidě?

Ne. Tam si děti uvědomovaly existenci brány tak v deseti dvanácti letech, pak se k ní připojovaly a ona se jim otevírala, byla aktivní druhově, ale ne individuálně.

A teď? Teď to bude jinak?

Ano, teď bude postup odlišný. Ale než se uvede do chodu standartní mechanismus, čeká vás přechodné období s modrou hvězdou, která je vlastně znamením aktivace jak na druhové tak individuální úrovni…

Ale před tím jsi říkala, že ta aktivace je na naší svobodné vůli, že jí můžeme odmítnou…

Aktivaci odmítnout nemůžete, ta se prostě stane. Co můžete odmítnout je její projevení ve vašem životě a prostě dožít v současném rozsahu vědomí.

Jak to vypadá, když je v současnosti aktivní Atlantská Hvězdná brána? Jak jí můžu aktivovat?

Podmínky její aktivace jsou skoro stejné jako u Průchodu modré hvězdy, harmonizované čakry, průzračná aura a čistá karma. Ale k jejímu otevření se používá vertikální proud energie, kdy se vědomě transformuje světlo z nižších čaker do vyšších, až ze sedmé vytryskne paprsek, který bránu otevře. Má to ten účel, že lidé s otevřenou branou jsou neplodní, nemohou mít děti a pokud je zase chtějí mít, brána se uzavře. Proto jí většina otevírá až před smrtí, tahle brána je taky alternativním způsobem odchodu duše z těla. Když se vědoucí rozhodne odejít, místo obvyklé smrti, projde touto branou.

Jak dlouho může být ta brána otevřená?

Nějaký pevný limit neexistuje, Buddha jí měl otevřenou desítky let.

Proč je tam ta podmínka neplodnosti? Jak by mohl díky bráně vzniknout nový druh člověka?

V době Atlantidy tahle podmínka neplatila. Láska a partnerství dvou lidí s otevřenou branou je něco tak úžasného a nepopsatelného, že pomyšlení na vztah s člověkem bez brány, ti ani nepřijde na mysl. Kdyby z těchto partnerství byly děti, lidský druh by se rychle rozštěpil.

Ale 10 000 let od Atlantidy přeci není tak moc, aby se vytvořil nový druh.

Ve světě bez brány to je krátká doba, ale otevřená brána dramaticky zrychluje evoluci a ti, co si jí uvědomují, jsou dokonce těmi, kdo svou evoluci řídí. Už za tisíc let by byly patrné změny a za desettisíclet by už zde existovaly dva lidské druhy a s nimi nemalá pravděpodobnost mezidruhové války. Vlastně i těch 800 let, kdy byla brána otevřená v Atlantidě, stačilo k výrazné genetické změně u části lidí, většina jich ale odešla branou i se svými potomky, takže tu změnu předávalo dál jen několik set tisíc lidí a dnes jí máte už skoro všichni. Takže tak byla zachována homogenita lidského druhu a přitom došlo k jeho částečné proměně.

A teď už nehrozí rozštěpení druhu?

K rozštěpení druhu je potřeba určitá izolace, buď prostorová nebo jiná. A pak taky čas. V současnosti ale už prakticky neexistují prostorově izolované lidské populace a lidstvo je propojeno i informačními kanály, to je velmi důležité. Zpráva o otevření brány se může velmi rychle dostat ke všem lidem, každý může dostat i návod, jak se k ní připojit. Máte na to asi sto let. Vlastně už teď je 90% lidí připraveno ve vhodnou chvíli tu bránu přijmout.

Jak tohle všechno souvisí s vizí Ilumauira, kterého vidím jako postavu, z jejíhož srdce tryskají dva paprsky světla, obkružují jeho hlavu a nad ní se spojují s jasnou hvězdou?

To, co vidíš, je dočasná energetická struktura spojená s projevem té energie, kterému říkáš Ilumauir. Smyslem její existence je propojit stávající stav s tím budoucím. Těmhle dočasným strukturám říkáme světelné kódy, každý člověk má v sobě podobný kód a jejich složením vznikne ta nová struktura v energetické matrici druhu. Ten kód se do ní zabuduje a stane se součástí druhu.

A teď? Čeho je to součástí?

Zatím je tvou součástí, je to kód, který vkládáš ty. Je to kód, který můžeš projevit svým životem.

A jak to bylo s tím jogínem, tam jsem zřetelně vnímal tu hvězdu nad hlavou…

To byla Atlantská Hvězdná brána, na pár chvil jsme ti umožnili do ní vstoupit. Ale důležitý tam byl on, to měj ve vědomí.

Byla to jen chvilka, ale byla to síla…

Vrtá mě hlavou, jak může přežít tohle tělo změnu barev čaker, ten fázový posuv…mé tělo přeci potřebuje k životu ty energie, které teď čakry přijímají, jak přežije to, když všechny čakry budou „bílé“ nebo ultrafialové?

Čakry budou stále přijímat i ty současné energie, takže současné tělo bude mít stále k dispozici to světlo, které potřebuje k životu. Ale budou přijímat i světlo ve vyšší oktávě, které zase potřebuje to nové tělo…

Nové tělo?

Tím myslím překonfigurovaný systém vyšších světelných těl

Některá proroctví říkají, že z „modré hvězdy“ přijdou nějaké bytosti, Plajáďané nebo Siriané. O co jde?

Důležité je si uvědomovat, že „modrá hvězda“ není těleso ve Sluneční soustavě, ale energetická brána v druhové matrici člověka. Hlavním smyslem její existence je manifestace vědomí o vyšší frekvenci na Zemi, čili touto branou přichází na Zemi tohle vyšší vědomí a s ním spojené tvořivé energie. Naprostá většina těchto energií je spojená se Zemí, je to vědomí a láska Atlanťanů, Mayů, Buddhy a jeho následovníků. To oni touto branou přicházejí nazpět. Ale prostor tvoření je nekonečný, proto přicházejí i nové energie, které se zatím na Zemi nemanifestovaly, a které právě přinášejí naši přátelé.

Jak se tyhle bytosti na Zem dostanou?

Narodí se v lidských tělech…

Ale to už přeci dělají teď

Až se otevře Hvězdná brána, změní se i způsob, jakým duše budou vstupovat do těla. Tomu současnému říkáte inkarnace, před tím jste používali způsob, jakým duše vstupují do zvířat a rostlin, teď přijde třetí způsob. Inkarnace je způsob, který umožňuje pracovat s karmou, až bude karma ukončena, začnete používat jiný způsob příchodu „zkrze“Hvězdnou bránu. Ale děti se budou rodit stále…

To byla fuška, obrazy se mi při channelingu míhaly před očima, své otázky a Eikiřiny odpovědi jsem ani nestíhal zapisovat, tohle je spíš rekontrukce toho rozhovoru, kde chybí spoustu jemných nuancí, nebo dovysvětlení, které jsem prostě nestíhal naznamenat a pak byly překryty dalšími a dalšími odpověďmi. Navazujeme na spoustu předchozích channelingů, pracujeme s již definovanými obrazy, které není čas vysvětlovat. Eikir třeba řekne „dimenze hara“ a mě je jasné o co jde, ale vysvětlit to někomu dalšímu je na velmi dlouho. A takových to odvolávek jsou tam desítky.

Text je rozdělený na několik úseků, protože ten rozhovor vlastně probíhal v několika paralelních částech, kdy jsem je vedl všechny najednou, ale zapsat jsem je musel lineárně. Tím se samozřejmě ztrácí spousta souvislostí, protože od jedné otázky třeba dále vedou dvě paralelní linie odpovědí, které se doplňují, ale na papíře jsou o stránku dál a jejich souvislost už nemusí být zřejmá.

Taky vnímám, že mi Eikir předává několik vizí najednou, každá je možná vnitřně konzistentní, ale nepasují mě k sobě, vidím v nich rozpory. Ty rozpory jsou klíčové, když si jich všimnu, ptám se a Eikiřino vysvětlování může pokračovat, ale je to tak obrovský komplex, že mi z toho přetýká hlava a to ještě do toho moc nemíchám informace z dalších zdrojů, které jsou také důležité. Proto Vás vyzývám, ptejte se, na všechno, co je Vám nejasné, kdekoliv vidíte v argumentaci rozpor. Kde si jednotlivé části protiřečí.

Díky,

Světlo a Lásku Matičce Zemi

Cesty duší 2009

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

TOPlist