Radostné zvěsti roku 2012

03.03.2008 00:00

 

Zdravím Vás, přátelé,
 
Právě jsem se vrátil ze channelingového výletu, strávil jsem 12 dní na Nové Zemi. Nová Země je duchovní prostor, ukrytý v srdci každého z nás, skrze který jsme propojeni a toto propojení může být naprosto neuvěřitelné. Mí průvodci mě vzali do chvíle v naší budoucnosti, kdy už si jsme všichni tohoto prostoru i našeho propojení vědomi a dvanáct dní jsem žil v tomto rozšířeném vědomí, na Nové Zemi.
 
A co jsem tam dělal? Přijímal jsem obrovský Dar pro nás pro všechny, který Vám přináším. Jsou to informace, jak můžeme Novou Zemi vytvořit, co se bude dít do roku 2012 a co se bude dít poté.
 
Čeká nás, čili celé lidstvo, pět velice bouřlivých let, během kterých společnou prací zboříme starý politickoekonomický systém, který nepodporuje život, a vytvoříme takový systém, který naopak život na téhle planetě podporuje a rozvíjí. Před několika měsíci jsem si myslel, že to bude takový „nenápadný“ přerod, kterého si možná většinová společnost ani nevšimne, ale ne. Bude to uragán tvořivost a imaginace, do kterého se zapojí celé lidstvo. Lidé, kteří budou lpět na zachování starého systému, budou docela trpět, ale vždycky budou mít možnost zapojit se do budování toho nového. A pro tvůrce Nové Země to budou nejradostnější okamžiky jejich životů.
 
Hlavním Darem, který jsem obdržel, jsou informace o „systému vzájemné podpory“, který na Nové Zemi funguje a který můžeme zavést mezi námi už teď. Tento systém tvoří Novou Zemi, podporuje spolupráci lidí, dovoluje jim přijímat bohatství, které tvoří svou prací a dárcům umožňuje být štědrými. Základem tohoto systému je, že každý z nás dělá to, co miluje, co ho baví, co ho těší a tak to dělá nejlépe, jak umí. A když to dělá z lásky pro druhé lidi, ti jeho práci dokáží ocenit. Systém využívá toho, co máme k dispozici už teď, není potřeba vymýšlet žádné převratné novinky, máme využít naše nápady, invenci, energii, lásku a taky peníze. Peníze jsou přenašečem energie, která v systému proudí a energie, když proudí, tak tvoří. Zatím peníze tvořily svět, který se nám pranic nelíbí, teď je využijeme k vytvoření světa podle našich nejkrásnějších představ. Druhým klíčovým prostředkem, který systém používá, je internet.
 
Součástí Daru jsou i technické podrobnosti, jak tento systém zavést a provozovat tady na Zemi, ale zatím nejsme technicky připraveni, zavést ho masově. Prozatím ho zkoušíme s přáteli v malém a chceme najít programátory a další techniky, kteří jsou schopní vytvořit fungující webové rozhraní, které umožní spolupráci milionům lidí a také chceme najít mecenáše, kteří tuto počáteční práci podpoří svými dary. A tak vítáme jakoukoliv vaší pomoc v tomto směru, víte o někom, kdo má tyto schopnosti? Spojte nás. Víte o někom, kdo má peníze a rád by podpořil práci lidí na tvoření Nové Země? Dejte nás do kontaktu, rádi i osobně vysvětlíme veškeré podrobnosti. Už tím tvoříte příležitost pro sebe zapojit se do systému co nejdříve a začít tvořit Novou Zemi s mohutnou finanční podporou.
 
Ve chvíli, kdy se do systému vzájemné pomoci zapojíme, dokážeme proměnit své vědomí, uvědomíme si, že jsme součástí jednoho celku, který se jmenuje lidstvo. Tento systém je Branou na Novou Zemi. A tato Brána už byla na Zemi otevřena 14.2.2008, touto chvílí začala destrukce starého systému a tvorba nového. Zatím je Brána křehká, ale čím víc z nás jí podpoří prací nebo penězi, tím bude silnější. Když dokážeme zapojit určité množství lidí (asi 2 až 3% populace), začnou se v systému dít „zázraky“. A celý Systém vzájemné pomoci je postavený tak, že koncem roku 2012 přejde do kvalitativně jiné fáze, které říkáme Nová Země. Máme k dispozici velmi podrobné informace, co se bude dít, ale je to jen technický popis, který nevystihuje úžasnou atmosféru té chvíle. To, co se stane, bude prvním společným rozhodnutím celého lidstva, a možná zrozením Lidstva.
 
Takže co se děje teď a jak se můžete zapojit i vy. Systém běží, už funguje, zatím nejprimitivnějším způsobem pomocí mailů a sdílených dokumentů na internetu. Zatím zde nebudu popisovat technické detaily, nejsou tajné, ale prozatím nejsme schopní technicky zajistit masový provoz. Proto se nejdříve obracíme na programátory a mecenáše, kteří nám pomohou systém rozjet. Přesto, kdybyste již dnes chtěli systém podpořit svými dary, můžete je poslat na transparentní účet .... variabilní symbol 1001, konstantní symbol 2. Podrobnosti každému zájemci rádi pošleme mailem nebo vysvětlíme osobně. Pište na .... Prozatím volíme tuto neveřejnou formu, než budeme schopní uvést systém ve všeobecnou známost. Dále nás můžete podpořit šířením tohoto textu, na který se nevztahuje žádné autorské právo, při zachování znění a uvedení zdroje.
 
Co se bude dít, když se do systému zapojíte? Váš život se začne měnit, najednou poznáte, že můžete dělat přesně to, co vám srdce velí, co milujete a co jste vždycky chtěli dělat, ale neměli jste na to peníze. A teď najednou tady ty peníze jsou, protože když to, co děláte pro druhé lidi, je to nejlepší, co umíte, lidé to ocení. Efekt této činnosti? Začínáte dělat sami pro sebe a pro druhé lidi, kteří vás podporují, ale už neděláte pro stát ani pro stávající politickoekonomický systém, kteří vás vysávají a zneužívají. Když toto udělá milion lidí, tak náš stát bude mít dost vážné potíže, protože mu najednou milion lidí přestane platit daně a naši páni politici nebudou mít peníze na kraviny jako jsou hádky kolem volby prezidenta, radar, transportéry nebo války.
 
A co konkrétně můžete v systému dělat? Cokoliv v čem vás lidé podpoří, že je užitečné pro život. My konkrétně se chceme zaměřit na pořádání prožitkových seminářů zaměřených na osobnostní rozvoj, na sebepoznání, na hledání smyslu života každého z nás, chceme budovat komunitní centra a podporovat další lidi, vás, v životě podle vašich nejkrásnějších představ. Na všechny tyto aktivity zakládáme projekty, na které se každý zájemce může podívat, které mají transparentní účetnictví a které podporují tvoření Nové Země (podrobnosti opět pošleme mailem). Každý z vás se může zapojit se svou vlastní aktivitou, se svými akcemi pro druhé lidi, se svou prací na internetu, ale i s činnostmi, jako jsou masáže Shi-atsu, cvičení jógy, provoz jídelny atd. dle vaší fantazie. A časem půjdou i realizovat velké projekty, na které stát „nemá“ peníze, ačkoliv je všichni lidé podporují (např.pečovatelské domy, vybavení nemocnic, starost o nemocné). Prozatím jsme technicky omezeni, ale věříme, že i díky Vám a Vaší pomoci dokážeme systém vzájemné pomoci rychle uvést v život.
 
A chceme tento systém vytvářet jako mezinárodní, provozovaný lidmi na celém světě. Co se stane s molochem Evropské unie, když v tomhle systému bude 50 milionů jejich obyvatel? Co se stane s USA, když 50 milionů Američanů dá vale politice jejich prezidentů? Zůstane tam ještě někdo, kdo by potřeboval budovat protiraketový štít? Systém vzájemné pomoci proto vnímáme jako velmi účinný způsob, jak bojkotovat plány našich i cizích politiků.
 
Chceme do systému zapojit naprosto všechny skupiny obyvatel a umožnit jim rozvinout svůj tvořivý potenciál, chceme vytvořit prostor pro nápady a invenci dětí a podpořit jejich kreativitu, chceme zapojit důchodce a využít jejich zkušeností, chceme umožnit handicapovaným všech typů zapojit se aktivně do tvoření a být plnohodnotnými a respektovanými členy společnosti, protože každý z nás má dary, které může použít.
 
Již peníze, které do systému vložíte jako dary, jsou osvobozeny od daní, protože jsou to dary občanskému sdružení. Když je utratíte jakkoliv jinak, vždy si stát z nich vezme bakšiš na svoje pochybné aktivity. A peníze, které ze systému dostanete na podporu svého života, jsou „příspěvky občanského sdružení“ a tudíž jsou také osvobozeny od daní. Je to elegantní způsob, jak přestat podporovat naše politiky a jejich hrátky.
 
Tento text je první výzvou, prvním signálem přicházející bouře. Pokud se vám hrubě nelíbí současný politickoekonomický systém, můžete tuto bouři podpořit svou prací nebo penězi. Pokud s vámi nesouzní vize této bouře, věříme, že najdete jinou cestu.
 ------------------------------------------------------------------------------------
 
NAŠÍM ZÁMĚREM JE VYTVOŘIT NOVOU ZEMI.
Nová Země je vize světa, kterou máme ve svém srdci. Je to svět podle našich nejkrásnějších představ, kde je mír, láska mezi lidmi, harmonie mezi národy, kde spolupracujeme na rozkvětu planety. Nová Země jsou lidé a vztahy mezi nimi. Jsme to my a naše vědomí, že všichni jsme součástí jednoho celku, že jsme propojeni do obrovské mozaiky, která se jmenuje lidstvo. Chceme být spolu na Nové Zemi a společně tvořit, každý svým způsobem a podle svého srdce. Nová Země je duchovní místo, které vzniká mezi námi, které aktivně vytváříme tím, jak se propojujeme. Je to způsob našeho života, myšlení a konání, kterými směřujeme k jednotě, kterými se vzájemně podporujeme v životě podle svých nejkrásnějších představ.
SYSTÉM VZÁJEMNÉ PODPORY JE PROSTĚDEK TVOŘENÍ.
Je to náš způsob, jak tuhle vizi realizovat,  jak podle této vize žít už tady a teď. Je to náš způsob, jak být spolu a jak při tom spolupracovat. Systém vzájemné podpory je náš způsob, jak tohle tvoření podpořit i penězi.
ZDROJEM PRO VYTVOŘENÍ NOVÉ ZEMĚ JSME MY LIDÉ.
Tvoříme jí svou láskou, svými vizemi, inspirací či nápady, svým časem, energií či elánem, svou prací, projekty i svými penězi.
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nová Země už tu mezi námi je, každý v sobě nosíme její kousek, máme jí v srdci. A zbývá nám jediné, najít jí. Hledá se tak, že pokládáme sami sobě jednoduché otázky: co je smyslem mého života? Kým jsem? Co miluji? Co chci ve svém životě dělat? Co mě dokáže naplnit nekonečným štěstím a blažeností? – Když najdeme odpověď, je to ZDROJ, ze kterého tryská energie našeho života, elán, nadšení, láska. A každý tu odpověď v sobě máme, PROTO JSME ZDROJEM.
Když tuto inspiraci vložíme do Systému vzájemné podpory, začneme jí sdílet s druhými lidmi a oni zase sdílejí s námi to své. Tehdy dokážeme najít, co máme společné a co můžeme dělat spolu, jak jeden druhého můžeme podpořit v dělání toho, co opravdu milujeme. Komunikujeme mezi sebou, předáváme si nápady, ale také energii a peníze. Ti, co chtějí něco udělat pro Novou Zemi, jsou podpořeni těmi, kteří mají peníze a výsledky práce užívají. PROTO JE SYSTÉM VZÁJEMNÉ PODPORY PROSTŘEDKEM TVOŘENÍ.
Jsme spolu a spolupracujeme. Jsme propojeni do obrovské sítě vzájemně koordinovaných projektů, které se podporují. Vkládáme do tvoření svou práci, to nejlepší, co v nás je, lásku, nadšení, elán. Každý z nás žije svůj život podle své nejkrásnější představy. Když vnímáme ducha jednoty, tak NOVÁ ZEMĚ UŽ EXISTUJE.
 
 
S radostí vyhlížím změny, které nás čekají,
 
Ilumauir

Cesty duší 2008

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

TOPlist