Sféra Moci se rozpadá

01.10.2008 00:00

To, co nás čeká, bude náročné, psychicky a možná i fyzicky, o penězích ani nemluvě. Sféra Moci se hroutí jen jednou za mnoho tisíc let, takže nikdo s tím nemáme žádné přímé zkušenosti a musíme jednat intuitivně či podle hlasu srdce a často proti hlasu rozumu nebo proti převládajícímu veřejnému mínění, které si nic z toho většinou nepřipouští.

Co se tedy stane? Zhroutí se vše, co je založeno na moci a přežije jen to, co je vytvořeno z lásky. A týká se to každého z nás a všech aspektů našeho života, už teď si můžete udělat svou vlastní bilanci toho, co děláte z lásky a co ze strachu a v čem vidíte lásku či strach kolem sebe a představte si nepředstavitelné, že to, co je ze strachu, najednou neexistuje. Už v tuto chvíli pracujeme s Tajemstvím zákonapřitažlivosti popsaným ve filmu The Secret. Seznámím Vás s tím, o čem přemýšlím a co přitahuju já.

Dobrá zpráva na začátek, každý z nás lidí je vytvořen z čisté lásky (i sex je láska), je to naše podstata, proto při zhroucení Sféry Moci žádný člověk nezemře. Tedy ne z důvodu, že tahle sféra zmizí, ta není spojená se Životem, nepodporuje náš organický život, naopak ho vysává, proto její zhroucení není životu nebezpečné. Ovšem člověk není jenom živočich a žije spoustu dalších životů a mnoho z nich je právě se Sférou Moci svázáno, naše společenské, ekonomické či politické životy nevyhnutelně skončí. Pro mnoho lidí to bude šok a pokud si neuvědomí, že to, o co přišli, byla pouhá iluze, rozhodnou se možná skoncovat i se svým organickým životem, vědomě či nevědomě. Prevencí jsou právě takové články, jako ten, který teď čtete, které mluví o tom, co se děje. Mějte tyhle informace na vědomí ve chvíli zlomu a sdílejte je se svými bližními.

Další dobrá zpráva je, že zůstanou existovat všechny věci, které jsme vytvořili, protože jejich podstatou je taky láska, tahle životní síla je ukryta v každé molekule či buňce. A ať jsme rukama vyrobili sebevětší kravinu či pitomost, dali jsme do ní svou životní sílu, elán či nadšení. Týká se to i takových věcí jako jsou zbraně či bankovky. Prostě nic neanihiluje, funkční zůstanou všechny elektronické, energetické či komunikační systémy. Co se ovšem zhroutí a rozpadne, jsou naše vztahy k těmto věcem, naše chápání jejich významu. To bude kritický okamžik, protože budeme muset rychle vytvořit jiné vztahy a jiné významy, které udrží civilizaci v chodu. Kdyby přestaly třeba fungovat elektrárny, byl by to samozřejmě velký problém, ale žádná se nezastaví jen proto, že se zhroutí Sféra Moci, ale spíš proto, že lidé, kteří jí obsluhovali a byli tam držení mocí pracovních smluv či strachem o práci, odejdou nebo jí vypnou. Ale mohou taky zůstat z lásky k lidem.

Tak teď k tomu, co se zhroutí. Zhroutí se společnost, stát jako celek, mocenské struktury a organizace, právo a zákony, sociální a zdravotní systém, ekonomika, všechny trhy včetně peněžního, majetkové vztahy, firmy, pracovní i rodinné vztahy atd., tohle všechno je založeno na strachu a útlaku a je součástí Sféry Moci. Tohle všechno zmizí, ale mějme na vědomí, že my lidé zůstáváme. Proberme si to jednotlivě a podívejme se, jak to bude fungovat „den poté“.

Zhroucení společnosti neznamená, že zavládne chaos a rabování. Lidé kradou a vraždí ze strachu, nikoliv z lásky, bojí se, že zemřou hlady nebo že budou zabiti a to je základ Sféry Moci. A společnost je instituce, která s tímto strachem pracuje a tak lidi ovládá pomocí zákonů, morálky či policie. Zhroucení společnosti je ale vnitřní proces v každém z nás, kdy si uvědomíme iluzornost toho všeho. V tu chvíli se změní tok energie. Místo vztahů, které k nám přicházejí z vnějšku od rodiny, školy, společnosti, státu či od tradice, se my sami stáváme zdrojem nových vztahů, které vytváříme a definujeme podle svých potřeb a podle toho, co vychází z našeho srdce. A to, co z nás tryská, je láska. Ta se stává určujícím principem organizace společnosti na všech úrovních, od rodiny po planetární struktury. Tu proměnu můžeme pochopit pomocí otázek, ptejme se: Jsme s partnery z čisté lásky, nebo kvůli manželskému slibu či ze strachu o majetek? Pomáháme druhým, protože nám to nařizuje zákon nebo z lásky k nim? Jsme „dobří“ (nekrademe, nevraždíme) jen ze strachu z trestu nebo proto, že je to naše vnitřní podstata? Pracujeme ze strachu z hladu nebo je naše práce vyjádřením našeho tvůrčího potenciálu? Jsme v míru se všemi lidmi jen ze strachu z války a bolesti nebo proto že být v harmonii a radosti je naší přirozeností? Co je z lásky, to přežije, co je ze strachu, to se rozpadne. Strach měníme na lásku tím, že se vzájemně poznáváme, že spolu mluvíme, že sdílíme mezi sebou informace o tom, co potřebujeme k životu a jeden druhému to dáváme.

Zhroucení ekonomiky neznamená, že všichni jsme rázem chudí nebo že bohatství anihiluje. Zdroj bohatství zůstává nedotčen, protože je to čistá láska samotná. Co se ale totálně zhroutí, jsou naše představy o tom, co je tím zdrojem a tím se také rozpadnou ekonomické vztahy a vazby. Spousta lidí si dnes myslí, že zdrojem bohatství jsou peníze nebo zisk a tak jedno nebo druhé hromadí a celá ekonomika se postavena na tvorbě zisku. Ke zhroucení ekonomiky dojde ve chvíli, kdy si naplno uvědomíme, že zdrojem bohatství je lidská práce rukama, hlavou nebo srdcem. Když honbu za ziskem nahradíme tvořením bohatství, změní se všechny ekonomické vazby. Současná ekonomika je postavena na strachu z chudoby nebo z hladu, proto je taková „nenažraná“, vychází z představy, že na světě je málo toho, co potřebujeme k životu a proto se člověk musí snažit, aby na něj něco zbylo a když se nesnaží, umře v bídě. Sféra Lásky naopak pracuje s představou, že toho, co opravdu potřebujeme, je nekonečné množství a je toho dost pro každého. Peněz je samozřejmě vždy konečné množství a zisk může mít jen někdo, takže dokud peníze a zisk považujeme za zdroj, existuje na světě chudoba. Ta rázem zmizí ve chvíli, kdy si uvědomíme, že bohatstvím je samotný život, čistý vzduch a čisté vody, čisté a rovné mezilidské vztahy, že nejbohatší jsme tehdy, když milujeme a s láskou rozdáváme, když svobodně a radostně tvoříme to, co nám tryská ze srdce. A to můžeme dělat všichni a naplno.

Peníze zmizí tak, že zmizí důvod jejich existence, kterým je strach. Bojíme se o peníze a tím je tvoříme a čím víc strachu, tím víc peněz. Beze strachu peníze nepotřebujeme. Když s láskou jeden druhému dáváme to, co stvoříme, žijeme v radosti. Když dostáváme od druhých jejich dary, cítíme se přijímaní a podporovaní. V takovémto světě samozřejmě zmizí spoustu nepotřebných věcí či činností, přestanou se prostě vyrábět nebo dělat a věci, které se vyrábět budou, budou tvořeny s ohledem k maximálnímu bohatství všech. Zmizí také spousta činností, které jsou otravné a existují jen proto, aby lidé mohli pracovat s penězi, zmizí celá státní struktura sloužící k přerozdělování peněz, zmizí daně, zmizí bankovnictví, zmizí důvod evidovat nemovitosti, zmizí samotný důvod cokoliv vlastnit. A dokonce zmizí i nezaměstnanost, protože ve Sféře Lásky každý člověk může dělat to, co ho baví, co miluje, co dělá nejlépe jak umí a co tedy všichni náležitě oceňují a maximálně ho v tom podporují. Je to dokonce způsob, kdy se bohatství tvoří nejrychleji a nejefektivněji, takže Sféra Lásky přetéká hojností a štědrostí, proto také nebude potřeba žádný sociální systém nebo pojištění. A práce jednoho harmonicky navazuje na práci druhého, proto nejsou potřeba žádné firmy, neexistují žádní zaměstnanci. Představte si, že všichni jsme miliardáři, co teď uděláme?

To, že zmizí zdravotní systém, neznamená, že se vypaří všichni doktoři a nemocnice spadnou nebo že budou zapomenuty informace o lidském těle a zdraví. Prostě jen zmizí systém, který rozděloval lidi na lékaře a pacienty a vytvářel nemocné lidi. Podporovali jsme ho ze strachu z nemocí, ve chvíli, kdy strach zmizí, systém se hroutí. Samozřejmě tím, že strach z nemocí nahradíme radostí ze života a láskou ke zdraví, naráz nezmizí všechny nemoci, ale změní se cíl doktorů, kteří nás léčí. Stane se jím zdraví lidí, nikoliv maximalizace počtu bodů od pojišťoven. Nejbohatší doktor je ten bez práce, protože žije mezi zdravými lidmi. A taky věřím tomu, že v okamžiku zhroucení Sféry Moci se nejméně 50% nemocných rázem uzdraví, protože spousta našich nemocí je způsobena strachem nebo nechutí dělat něco, co strach vyvolává či šíří. Místo toho, abychom dělali něco, s čím vnitřně nesouzníme, tak se hodíme marod. Tenhle důvod pomine.

Co nezmizí, je lidská touha po poznání, proto budou stále existovat lidé, kteří zkoumají svět kolem nás, ostatně děláme to všichni od chvíle narození, je to naše přirozenost. Proto stále kolem nás budou lidé, kteří nám v poznávání světa budou pomáhat, moudří mistři a učitelé. Ovšem zmizí školy takové, jak je známe, jejich smyslem totiž bylo zapojit nás do Sféry Moci strachem, který v nich panoval, učitelé se snažili nás ovládnout a začlenit do společnosti, ve chvíli, kdy se ta stará společnost zhroutila, tahle potřeba zmizela. Škola se stane místem společného růstu skupiny lidí, místem sebepoznání a poznáváni druhých lidí, Země a světa, kde každý může být tím, kým skutečně je a kde může rozvíjet své talenty, kterými byl obdařen. Se zhroucením Sféry Moci také zmizí veškeré posuzování, srovnávání, soutěžení, vyhlašování vítězů a tvoření poražených. Hry, kde jedni porážejí druhé, upadnou v zapomění, ale vytvoříme spoustu jiných her postavených na principu vítězství pro všechny, ve kterých půjde o to, dovedně se zapojit mezi ostatní a svým dílem podpořit dosažení společného cíle.

Tak o tomhle sním, do tvoření těchto skutečností posílám energii a na Vesmíru nechávám proces realizace. V The Secret říkají: „Můžete být čímkoliv, můžete dělat a mít cokoliv. Jste velkolepý tvůrce a jste zde díky své silné svobodné vůli tu být. Myslete na to, co chcete, přitahujte životní zkušenosti, které vám pomohou rozhodnout se, co chcete a když se jednou rozhodnete, myslete jen na to.“ Přijímám tu výzvu a posílám Vesmíru své záměry.

Cesty duší 2008


 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

TOPlist