Střet velmocí - Aktuální energie

12.09.2008 00:00

31.8.2008

Roky jsme všichni usilovně spolupracovali na stvoření současné situace. Naše záměry se propojovaly a stvořily mohutnou strukturu aktuálních událostí, které vyvrcholily 8.8.2008. Opět jsme o krok dál na cestě Vzestupu Země a Lidstva a realita Nové Země je zase o kus blíž. Ze spirituálního světa přitéká obrovské množství duchovní energie, která nám pomáhá realizovat naše záměry. Za poslední rok jsme vybudovali či aktivovali celoplanetární světelnou mřížku jednoty, díky které se řádově zvýšila naše schopnost přijímat vyšší duchovní energie a tím se i urychlily události, které jsou nezbytné k Vzestupu.

V tuto chvíli je naprosto klíčové uvědomění, že všichni lidé svým vlastním způsobem spolupracují na tomhle procesu, nikdo není mimo, nikdo není proti a vše, co se děje ve světě i v politice je součástí evolučního procesu Vzestupu. A každý z nás dělá to nejlepší, co mu srdce velí. Píšu o tomto uvědomění, protože aktuální situace je velice komplikovaná a až chaotická, pokud na ní nahlížíme z nižšího vědomí. Proudy uvnitř procesu Vzestupu se zdají být až protichůdné, střetávají se a tvoří boj, dokonce se schyluje ke globální válce. Tato cesta se zdá být v totálním rozporu se světem lásky, míru, radosti a harmonie, po kterém toužíme. Buďme si proto stále bděle vědomí, že je to SEN, co se nám zdá.

V únoru a březnu 2008 byla světelnými shromážděními přijata konečná rozhodnutí o Vzestupu Země a Lidstva a byly spuštěny závěrečné procesy, které nás k tomuto evolučnímu kroku dovedou. Není cesty zpět, již není možné uhnout. Naše cesta do sféry Lásky je neodvolatelná. Bytosti světla přijaly nezrušitelné sliby, ve kterých se propojují s osudem Lidstva a zavazují se k absolutní podpoře touhy srdce každého člověka. A tyto sliby teď plní. Proto je důležité vědomí každého z nás, pro jakou touhu přivádí podporu. Ale na planetě stále mnoho lidí netuší, že si mohou zvolit to nejlepší a nejkrásnější, proto si volí něco menšího, něco, co jim poradí druzí nebo něco co se jim nelíbí, ale myslí si, že je to dobré pro ostatní. Tak vzniká protiproud chaosu a boje.

Už tisíce let se připravuje nadcházející střetnutí, ve kterém se zhroutí sféra Moci, do které jsou zatím Lidstvo a Země uzavřeni. Moc, která se vznáší nad planetou, dosáhne takových výšek, že již nebude dále udržitelná a rozpadne se. Poté zahalí Zemi sféra Lásky. Buďme si stále vědomí tohoto plánu, ať se v nadcházejících měsících či letech bude dít cokoliv.

Zemi a Lidstvu dosud vládne sféra Moci, ale sféra Lásky je již mezi námi také přítomná, již v tuto chvíli se s ní můžeme spojit a podpořit jí meditací či sebeuvědoměním, potřebuje každičkou kapku naší energie, protože nadcházející události budou velmi bouřlivé. Bouře ve sféře Moci propuká již v tuto chvíli a nastává konečný souboj dvou sil, které jí tvoří - dobra a zla. Armageddon je před našimi dveřmi, je to Brána, která vede na Novou Zemi. Během Armageddonu dojde ke vzájemné anihilaci sil dobra a zla a ke vzniku mohutného zdroje čisté energie Lásky, který je základem nové sféry. Proto vstupujme do Armageddonu s odvahou a nadějí, sféra Lásky rozkvete až poté, co pukne sféra Moci.

Současná politická situace nás staví před volbu mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží, mezi mírem a válkou. Přirozenou touhou každého člověka je zvolit dobro, pravdu a mír, otázkou ovšem je, na čí straně jsou. V současném světě je těždé si zvolit. Sféra Moci se rozdělila na dva protipóly, na dvě antagonistické zóny – říkáme jim sféra útlaku a sféra svobody. V každé z nich se moc koncentruje jiným způsobem, neslučitelným s druhou sférou, přesto jsou obě sféry propojeny a jedna na druhé závislé. Jedna druhou podporuje a podbírá, ale zároveň mezi sebou bojují o moc a podkopávají se. Lidé na planetě v tuto chvíli volí, kterou sféru podpoří. Volí tu stranu konfliktu, o které si myslí, že má pravdu a je tak zárukou dobra a míru.

Lidé a Bytosti světla vytvořili takovou globální politickou situaci, že většina lidí je nucena si zvolit mezi podporou Spojeným státům nebo Rusku, které jsou hegemony sféry Moci. Tvoří se dva tábory, které směřují ke globální konfrontaci. Koho podporujete ve válce v Gruzii? Myslíte si, že je pravda na straně Ruska a jeho spojenců? Myslíte si, že Putin má pravdu? Pak jste na jedné straně. Myslíte si, že pravda je naopak na straně Gruzie, Evropy a USA? Pak jste na druhé straně. Nezajímá vás politika? Pak sféra Moci před vás postaví tuhle volbu jinde, například prostřednictvím konfliktu v rodině či v práci. Ve sféře Moci není třetí volba a není žádná neutrální strana a týká se to všech lidí na planetě, není nikdo, před kým by v té či oné podobě tahle volba neležela. Ve chvíli, kdy učiníme volbu pro jednu stranu, odmítáme druhou variantu. Ve sféře Moci neexistuje ani možnost kompromisu, jakože v něčem má pravdu jedna strana a v něčem druhá, to se jen posouvá dělící čára ze světa globální politiky nebo rodinných vztahů do naší hlavy.

Tato mocensky neřešitelná situace byla stvořena právě proto, že její řešení je v úplně jiné rovině, ve sféře Lásky, ve vědomí, že všichni jsme jeden, že jsme součástí jednoho celku, který se jmenuje Lidstvo, že jsme propojeni a že můžeme stvořit svět podle svých nejkrásnějších představ. Pro 98% lidí je ovšem velice obtížné až nemožné dostat se do tohoto vědomí, protože jsou svým vědomím ve sféře Moci, ve volbách mezi svobodou a útlakem. Touží po vlastní svobodě, ale bojí se, že jí nedostanou a ze strachu utlačují ostatní, v rodině, v práci, ve společnosti, v politice, v ekonomice ve světě. Tito lidé učiní volbu a tak se Moc dostane na svůj vrchol, sféra svobody podrazí nohy sféře útlaku a ta se na ní zřítí a rozdrtí jí. K tomu dojde během následujích čtyřech let.

Armageddon nastane ve chvíli, kdy nám nebude jasné, na čí straně vlastně je dobro a pravda, protože všechny volby se budou zdát stejně dobré nebo stejně špatné. Tehdy dojde k odvrácení naší pozornosti od vnějšího světa a k upření pozornosti k sobě, do svého srdce a k lásce, která tam je. Sféra Moci je ovšem držena právě pozorností mas lidí a manipulací pomocí strachu, bez pozornosti a bez strachu se zhroutí, rozpadnou se vertikály moci a mocenské pyramidy ve sféře útlaku i ve sféře svobody. V tu chvíli máme šanci ustavit jiný způsob života na téhle planetě založený na Lásce, soucitu, přijímání, podpoře a propojenosti a svět strachu, lítostí, odmítání, soubojů a oddělenosti se stane minulostí.

Je jedno, kdo to začal, jestli Západ uznáním Kosova nebo Gruzie útokem na Osetii nebo Rusko napadením Gruzie nebo to začalo už kdysi dávno na té či oné straně. Tyto malé příčiny ovšem tvoří velké důsledky, akce začala. Připravme se na její pokračování. Krunýře moci jsou opravdu silné, strach, ze kterého jsou tvořeny, je v nás zarytý opravdu hluboko, proto bude potřeba velká síla a odvaha na jejich prolomení, budeme potřebovat sílu všech lidí na téhle planetě. Ale jedno je jisté, je to v našich silách a je to v našich rukách.

Vy, kteří toto čtete a chápete, patříte ke dvěma procentům lidí, kteří jsou schopní opustit sféru Moci svými vlastními silami. Jste nesmírně důležití, protože až se sféra Moci zhroutí, budete těmi, kteří ustaví sféru Lásky. Už tím, že tyhle ideje vnímáte, se na sféru Lásky napojujete, už teď jste ve spojení s mnoha dalšími lidmi, prostřednictvím nějaké takové sítě se k vám dostal i tento text. Vazby, které už teď tvoříte, se stanou základem nové sféry.

Krunýře Moci jsou stále velmi silné a lidé ještě nevnímají Lásku, která je mezi námi. Naše síly se zdají být slabé a bezvýznamné v porovnání s miliony vojáků armád sféry Moci, s tisícovkami tanků, letadel či jaderných raket a bezednými státními rozpočty, s rozeběhnutými mašinériemi státní, politické či ekonomické moci. Síla peněz se zdá být nekonečná ve srovnání se silou Lásky a řeči o Lásky se mnoha lidem zdají být k smíchu. Ale buďme si stále bděle vědomí, že je to jen SEN, že jediné, co skutečně existuje, je právě Láska.

„I have a dream…mám sen.“ Sním svět lásky, míru, radosti, štěstí, porozumění mezi lidmi a tvořivé spolupráce.

Cesty duší 2008


 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

TOPlist