Světelná mřížka pro Novou Zemi

28.07.2008 11:51

Vždycky, když čtu o globálním oteplování, válce proti terorismu, celosvětové korupci, místních problémech ve zdravotnictví, školství nebo dopravě, tak si říkám, co tak na tyhle věci aplikovat principy Nové spirituality nebo Světelné mřížky jednoty? Jak by vypadalo řešení, kdybychom opravdu nejdříve změnili systémy našich přesvědčení, vnímali, že všichni jsme jeden a prožívali propojení, které už existuje ve spirituálním světě?

Politici se nás snaží přesvědčit, že všechny ty problémy jsou politického rázu, že třeba chybí „politická vůle“ je řešit, že řešením jsou lepší zákony nebo kompetentnější poslanci nebo přísnější soudci nebo loajálnější státní úředníci. Ekonomové zase vidí problém v penězích, když poskytneme dostatek financí, prý můžeme účiněji bojovat proti těm všem nešvarům. Diplomaté zase řešení vidí v široké mezinárodní spolupráci, vojáci ve svých zbraních, vědci v nových technologiích. Opravdu se takto dají vyřešit problémy, které jsou spirituálního rázu? Které pramení z našich nefungujících představ o světě kolem nás?

Něco chceme. Funkční je takový systém našich přesvědčení o běhu světa, který nás vede k prožití toho, co chceme. To je princip světelné mřížky. Pokud máme takový systém přesvědčení a záměrů, který tvoří něco, co se nám nelíbí, můžeme ho změnit. Tohle je to, co nám říká Nová spiritualita. A já to chci aplikovat na svůj Život nebo jednoduše na Život, který je bez hranic.

Jednou z mých nefukčních představ je třeba to, že já s těmi globálními problémy nic nenadělám. Vždyť jak můžu sám zastavit třeba terorismus i válku proti němu? Těžko. Ale tím, že nic nedělám, nedosahuju toho, co chci prožívat, a to jsou mimojiné radost, láska, mír a harmonie mezi všemi lidmi na světě. Čili má představa, že nic nezmůžu, je nefunkční. Opakem téhle představy je pak, že tedy něco zmůžu, když něco začnu dělat. Dalším opakem je, že na to nejsem sám, ale že mám Vás. Třetím opakem je, že nezastavuju něco, co se děje ve „starém“ světě, ale tvořím svět nový podle svých nejkrásnějších představ. A tak jsem si začal vymýšlet tuhle akci a hledám způsoby, jak do toho zapojit nás všechny. Meditace v projektu Světelné mřížky jednoty jsou skvělým prvním krokem a mým záměrem je vytvořit kopii téhle mřížky tady na Zemi. Chci jí udělat „hmatatelnou“ a poznatelnou i pro lidi, kteří neumí channeling nebo nevnímají energie.

Světelná mřížka je o propojování našich záměrů a o tvoření či hledání záměrů společných až dojdeme k záměru, který můžeme mít všichni, celé lidstvo, společný. Světelná mřížka existuje v dimenzi hara a je to energetická struktura, a jejím vyjádřením tady na Zemi jsou naše záměry, naše odpovědi na otázky co chceme. Chci vytvořit webovou stránku nebo počítačový systém, kam každý z nás může vložit své odpovědi a sdílet je s druhými lidmi a kde může dostávat zpětnou vazbu, jak jeho záměry souzní se záměry ostatních. Tak máme příležitost proměnit své záměry a učinit je funkčnějšími, čili takovými, které opravdu tvoří to, co chceme v životě prožívat.

Chci také aplikovat principy Nové spirituality a Světelné mřížky jednoty na problémy kolem nás. Radary, eutanásie, zneužíváni dětí, chaos na silnicích atd., na vše dokážeme najít funkční řešení, protože to vše je součástí našeho společného Života a naší kompetencí je to, že jsme lidé a v hloubi duše víme, co chceme prožívat. Ale zatím to třeba nevíme, ani o sobě ani o sobě navzájem. Je nejvyšší čas začít to v sobě hledat a sdílet to spolu. O tom je tahle akce.

Ani nejchytřejší člověk na světě nedokáže všechny ty problémy vyřešit, ani deset chytrých by to nezvládlo, nezvládli by to ani kdyby jich bylo 10 milionů, my potřebujeme zapojit šest a půl miliardy řešitelů. Každý člověk na světě má v sobě kousek té obří světelné skládačky, kterou máme dát dohromady, ale přitom se s tím pachtíme každý sám bez velkých úspěchů. Chci vytvořit systém, který dokáže opravdu zapojit úplně všechny lidi, všechny jejich záměry, všechny nápady, všechnu inspiraci celého lidstva. Udělejme konečně z planety Země dobré místo pro život.

A tohle je první krůček. V tom novém světě chci být s Vámi všemi, s celým lidstvem a vím, že ten svět je průnikem nejkrásnějších představ nás všech a tvoříme ho tak, že každý z nás dělá to nejlepší, co umí a co mu přináší největší radost.

Jak by mohl v první fázi ten počítačový systém vypadat? Je to webová stránka, kam kdokoliv může zadat problém, který ho trápí a k němuž nemá řešení nebo jehož současné řešení se mu nelíbí. Může se jednat o jakýkoliv problém, třeba osobní, společenský nebo celoplanetární. A pak kdokoliv, kdo má nějaký nápad, ho do systému může napsat. Cítím, že nápady, které vycházejí ze světelné mřížky jednoty nebo jsou v souladu s Novou spiritualitou, jsou nejfunkčnější, ale kdo to posoudí? Opět my všichni. O každém nápadu je možné hlasovat, „ano, nápad se mnou souzní“ (+) nebo „ne, nápad se mnou nesouzní“, nápady, které souzní s hodně lidmi, získávají na síle, blbosti se propadají. Osobní injektivy, urážky a nadávky hodně rychle anihilují, koho by taky bavilo psát na web, kde jeho bludné myšlenky ostatní hlasováním rychle vyřadí. Nakonec si ten, kdo má problém, může přečíst ty nejhodnotnější odpovědi, které získaly největší podporu. Věřím, že tenhle systém dokáže přitáhnou spoustu moudrých a inspirovaných lidí a tím, jak sdílíme své nápady, nacházíme i nová řešení, na která bychom osamotě nepřišli. Je to brainstorming, kterého se můžou zúčastnit miliony lidí.

Věřím, že v tomhle systému se rychle objeví funkční řešení i velmi těžkých problémů, a tahle řešení nezapadnou v hlubinách internetu, jak se to zhusta stává teď. A ve chvíli, kdy objevíme nějaké funkční řešení daného problému, je jen krůček k myšlence ho realizovat. Takže další vrstvou té webové stránky je podpora projektů realizujících nalezená řešení a opět s tím, že se do relizace, organizování nebo tvorby můžou zapojit všichni, kdo mají chuť a s kým tohle řešení souzní. A věřím, že tohle dokáže přitáhnout i bohaté lidi se zdroji.

A výsledek? Děláme, co nás baví, z čeho máme radost, co souzní s našim srdcem a přitom, vlastně jen tak mimochodem, odstraňujeme nějaký celoplanetární problém nebo budujeme svět, ve kterém je radost žít.

Do plně funkčního systému je daleká cesta, ale cítím, že dnes jsem prostě na ní vykročil a věřím, že se přidáte, jako programátoři, weboví správci, zadavatelé nebo řešitelé problémů nebo jako realizátoři nápadů či mecenáši. Mým záměrem je sdílet s Vámi inspiraci, kterou dostávám….

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

TOPlist