Systém vzájemné podpory na Nové Zemi

22.10.2008 00:00

Jak a kde Nová Země vzniká?

Nová Země už existuje, každý v sobě nosíme její kousek, máme jí v srdci. A zbývá nám jediné, najít jí. Hledá se tak, že pokládáme sami sobě jednoduché otázky: co je smyslem mého života? Kým jsem? Co miluji? Co chci ve svém životě dělat? Co mě dokáže naplnit nekonečným štěstím a blažeností? Dostat se k odpovědím je složité, ale právě v těch odpovědích je ukrytá Nová Země.

Naše odpovědi jsou na jednu stranu velmi podobné, ale každý máme své vlastní: Miluju…to nebo ono. Jsem …tím nebo oním. Chci dělat…tohle nebo tamto. Nekonečným štěstím mě naplní, když prožiji ….toto nebo ono. Miluji – Dělám – Žiji – Tvořím – Jsem. V tomhle jsme stejní, ale lišíme se náplní.

Prvním naším krokem na Novou Zemi je, že hledáme odpovědi na tyhle otázky. A když je najdeme, hledáme způsoby, jak prožít a realizovat to, co máme v sobě. Jedním ze způsobů, které nám umožňují žít svůj život podle našeho vnitřního přesvědčení, je Systém vzájemné podpory.


Jak Nová Země funguje

Na Nové Zemi není nikdo, kdo druhým říká „musíš dělat tohle“ nebo „měl bys dělat tamto“, zde každý dělá to, co mu srdce velí. Klademe si otázky: jak chci podpořit tvorbu Nové Země? Jakou práci, která mě baví a kterou miluji, chci pro Novou Zemi vykonat? Co z toho, co umím, pomůže druhým lidem realizovat jejich sny?

Když najdeme odpovědi, tak to prostě začneme dělat. Hodně lidí ale žije v přesvědčení, že nemají čas tohle dělat, že musejí pracovat jinde a vydělávat peníze na živobytí. Proto vymýšlíme a vytváříme systém, který umožní tuhle iluzi překonat a přinese lidem reálné peníze do života za práci, kterou dělají s láskou a nadšením, místo toho, aby ztráceli čas děláním něčeho, co je nebaví.

Na Nové Zemi funguje Systém vzájemné podpory. Je to ekonomický model, který je odlišný jak od kapitalismu, tak od komunismu a není ani třetí cestou mezi nimi. Poměrně výstižně ho popisuje slovo „ekosystém“. V Systému vzájemné podpory neexistuje zisk a bohatství je tvořeno prací lidí, toto bohatství pak podporuje život všech lidí zapojených do systému. Tím, že lidé dělají to, co je opravdu baví a nemusí dělat nic, co je nebaví, jejich práce je vysoce efektivní.

V současnosti je Systém ideou, která spojuje lidi a smyslem jeho existence je vytvořit Novou Zemi prostřednictvím koordinované práce vzájemně propojených lidí. K realizaci a fungování Systému nejsou principiálně potřeba peníze, ale zatím žijeme ve světě peněz a fungujeme podle starého ekonomického modelu. Proto v první fázi jeho tvoření peníze využijeme, je to totiž energie, která nás může podpořit. Pracujeme s myšlenkou, že peníze jsou tvořivé jedině tehdy, když jsou v pohybu, a proto je v pohybu udržujeme. I když na počátku máme málo peněz, tak tím, že se mezi námi rychle pohybují a podporují práci lidí, dokážeme v systému akumulovat bohatství.

Idea Systému

Lidé neradi dávají peníze jiným lidem, obzvlášť tehdy, pokud si nejsou jistí, jakou hodnotu dostávají a co se s těmi penězi dále děje, mají o peníze strach. Na druhé straně ti, co dělají nějakou práci, obzvlášť duchovně zaměřenou, se stydí říct si o peníze. Takže nakonec žádné peníze neproudí a každý si drží ty, které má. Výsledkem je chudoba.

Systém vzájemné podpory je transparentní prostředník mezi oběma stranami, který umožňuje dárcům být štědrými, aniž by museli mít obavy, co se s těmi penězi dále děje a umožňuje tvůrcům ocenit svou práci. V systému vzájemné podpory je jasné, co se s penězi děje, kolik jsou odměny tvůrcům a peníze, které jsou navíc, podporují další rozvoj systému a tvorbu Nové Země, což je v hlubokém souladu se záměry dávajících, protože když Nová Země funguje, dostanou tuhle podporu nazpět. A podpora Nové země prací je také v souladu se záměry tvůrců. To je místo, kde se záměry obou stran shodují, všichni podporujeme Novou Zemi.

Systém vzájemné podpory

Základem fungování systému vzájemné podpory jsou láska, odvaha, důvěra, svoboda, otevřenost. Když jednáme s jejich vědomím na rozdíl od strachu o život, o peníze nebo z druhých lidí, které jsou základem starého ekonomického modelu, tvoříme úplně jinou realitu Nové Země.

Prvním krokem je uvědomění si, co milujeme, co umíme, co nás naplňuje nadšením a co tedy chceme udělat pro tvoření Nové Země. Takto si definujeme záměry a z nich se tvoří projekty nové práce, je třeba si také určit v jakém čase a za kolik peněz svou práci odvedeme. Tohle je první zásadní rozdíl od starého modelu, protože cenu své práce prvotně určují tvůrci. V těch penězích by měla být odměna, tak náklady na práci.

Druhým krokem, když si tohle uvědomíme, je vstup do Systému vzájemné podpory. V realitě počítáme, že to bude komplexní internetový systém s webovým rozhraním, umožňující tvorbu projektů, sdílení záměrů mezi tvůrci, komunikaci i peněžní transakce. V systému se založí projekt s náležitostmi jako je jméno, stručný popis záměru, předpokládaná výše odměny či časový horizont atd.

Třetím krokem je vložení peněz do systému. Tohle je naprosto fundamentální rozdíl oproti staré ekonomice. Tvůrci sice určují cenu své práce, ale na druhé straně musí prvotně tyto peníze do systému vložit. To je zpětná vazba, která zabraňuje tvůrcům přestřelovat své požadavky. Téhle částce se říká „vklad tvůrce“ a je vratná po skončení práce.

Čtvrtým krokem je odvedení samotné práce, uspořádání akce, tvoření. Tvůrci dělají, co umí, co milují a nejlépe, jak to dovedou. A jejich práci považujeme za dar Nové Zemi. V tuto chvíli je důležité si uvědomit, čí akce to ale je. Je to akce Nové Země a veškeré výnosy z ní jsou určeny Nové Zemi, není to tedy akce konkrétního tvůrce a nevztahují se na ní např. autorská práva. Tohle má zásadní dopad na druhou stranu toku peněz, na uživatele, o kterých jsme zatím nehovořili.

Pátým krokem je příjem peněz od učastníků akce nebo od uživatelů. Tvůrci si můžou určit způsob, jak tyto peníze budou vybírat, ale tak jako měli tvůrci svobodu určit si výši své odměny, mají účastníci svobodu určit výši své podpory. Všechny jejich příspěvky pak považujeme za dary Nové Zemi. Tohle je naprosto dramatický rozchod se starým systémem, který vyžaduje tu odvahu, důvěru a otevřenost, není zde totiž povinnost účastníků cokoliv darovat. Ale my věříme tomu, že cokoliv, co děláme s láskou a maximálním nasazením, je náležitě odměněno, že uživatelé dokážou štědře podpořit ty, kteří jim dali to nejlepší. Aby se představy tvůrců a účastníků o hodnotě práce sešli, je důležité, aby tvůrci sdíleli s uživateli své práce, kolik peněz vložili do Systému vzájemné podpory (vklad tvůrce), to je částka, na kterou si cení svou práci pro Novou Zemi a vyzývají účastníky k uhrazení jejich podílu na této své vložené energii. Někomu se možná akce nelíbila a nedá nic nebo míň než je jeho podíl, ale my věříme, že ty dary od tvůrců jsou tak cenné, že štědrost je neomezená, obzvlášť když si dárci jsou vědomí, že odměna pro tvůrce má svůj strop a všechny peníze navíc jdou do tvoření Nové Země. Všechny peníze, které takto tvůrci přijmou, se připíšou na konto jejich projektu v účetnictví Systému jako „dary uživatelů“.

Šestý krok. Po skončení práce pošle Systém tvůrcům podporu a vrátí jejich „vklad tvůrce“, který vložili na začátku. Pokud výnos z jejich práce pro Novou Zemi nedosáhl výše „vkladu tvůrce“, Systém jim pošle jako jejich odměnu za práci celý výnos, po odečtení 10 % částky, které pošle na „konto podpory“ v jejich projektu. Pokud výnos přesáhl „vklad tvůrce“, dostanou odměnu do její výše. Co je navíc, považujeme za jejich podporu Nové Zemi a putuje na jejich „konto podpory“. Pokud práce neproběhla nebo z akce nebyly žádné příjmy, vrátí Systém „vklad tvůrce“.

Krok sedm. Tvůrci mají právo poslat peníze ze svého „konta podpory“ na podporu dalších projektů. Můžou je poslat na podporu těch, kteří podpořili jejich práci, nebo s nimi můžou podpořit projekty, které s nimi souzní a které považují za přínosné pro Novou Zemi.

Fungování systému

Tohle vše je reálný ekonomický systém, není to přelévání peněz z jedné kapsy do druhé, kde vzniká bezpracný zisk. V Systému dokonce nikde žádný zisk nevzniká. Klíčové je, že do systému proudí skutečná práce lidí a ta vytváří skutečné hodnoty. Systém je tak vyvážený, že zde platí „bez práce nejsou koláče“ a „odměna každému podle jeho zásluh“.

V Systému vzájemné podpory není žádný orgán, který určuje, co se bude dělat nebo ne. Každý může svobodně dělat práci, kterou uzná za vhodnou pro podporu Nové Země. Jestli je tato práce přínosná, pozná podle toho, jestli jí uživatelé ocení, pokud ne, může dělat něco jiného.

Celý systém je také vysoce samoorganizující se, se spoustou pozitivních zpětných vazeb, které podporují jeho další růst a rozvoj a zapojování dalších lidí. Například chceme podle tohoto systému dělat semináře osobnostního rozvoje, a jak na nich lidé poznávají, co chtějí dělat a co by tedy mohli dělat i na Nové Zemi, následně se do Systému zapojují se svými aktivitami, které mohou oslovit další a další lidi.

Systém je také postaven na spolupráci a tak, pokud se objeví „konkurenční“ akce, je to výhoda pro celý systém a ten opět roste. Proto zde není nutné uplatňovat prvky konkurenčního boje, ale naopak podněcujeme různorodost. Například někdo vymyslí nějaký nový typ akce, ta má úspěch a vynoří se spoustu napodobovatelů, tvůrce může tuhle situaci využít tak, že začne dělat servis svým napodobovatelům a podporovat je z vyšší úrovně za což má samozřejmě také odměnu, a možná řádově vyšší.

Na Nové Zemi panuje svobodná výměna nápadů, informací i inspirací, proto i Systém vzájemné podpory je založen na takové svobodné výměně, neexistuje zde autorské právo a veškeré informace, nápady či náměry jdou volně dostupné všem a všichni je mohou okamžitě používat. Pravidlem systému ovšem je, že pokud člověk využije nápadu jiného člověka ke své práci, stává se vlastně jeho uživatelem, a ocení přínos toho nápadu a odmění ho. Tohle se dělá třeba tak, že autor nápadu se zahrne do týmu tvůrců akce a tím mu náleží i odměna nebo mu následně pošle odměnu z účtu podpory.

Nová Země ani Systém vzájemné podpory nepatří nikomu, leda sami sobě a těm, kteří je podporují, mají jen správce. Nemají žádného majitele a nikdo není držitelem autorských práv. Nemají žádnou právní subjektivitu, ani žádné zaměstnance. Nemůžou uzavírat žádné smlouvy, nemůžou nic vlastnit a tudíž (aspoň doufám) nemůžou ani platit daně, ostatně ani není z čeho, když zisk je nulový. Každý pracuje sám pro sebe bez pracovních smluv, ale pracujeme společně v systému, který nás podporuje. Daně z příjmů a ostatní odvody si platí každý účastník sám z odměn, které dostane.

Na Nové Zemi může fungovat víc systémů vzájemné podpory. Už před časem jsme s jedním experimentovali (HyperBolos), ale principy jejich fungování jsou podobné. Pravidla zde sepsaná, nejsou mnou vymyšlená, je to jen můj pokus popsat fungování systému, který vnímám ve spirituálním světě. Některé zákonitosti jsem mohl pochopit nepřesně nebo je nevhodně popsal a to poznáme podle toho, jestli systém funguje nebo ne. Pravidla, která jsou nefunkční, mohou být změněna. Ta fungující pravidla jsou spíš na úrovni přírodních zákonů, lidmi pouze poznatelná nikoliv však jimi vytvořená nebo změnitelná. Můžeme je přijmout a jednat podle nich a tak fungování systému podporovat, nebo je můžeme ignorovat, obcházet či porušovat a tím systém bořit a činit nefunkčním. Máme svobodnou volbu.
 

Cesty duší 2008

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

TOPlist