Vědomé propojení s Inteligencí srdce

24.02.2009 00:00

 Inteligenci srdce máme vrozenou, není to dovednost, kterou se potřebujeme naučit. Je něčím, co už je dávno v nás a co v omezené míře stále používáme. Ale často jsme ovládáni Inteligencí mysli a tak se s Inteligencí srdce ještě neumíme plně spojit, anebo nevíme, jak si toto spojení udržet. Při setkáních Obejmi změnu krok za krokem procházíme prožitkem, kde tuto svou schopnost obnovujeme a pak ji můžeme dále v životě rozvíjet.

Co prožíváme, když naše propojení s Inteligencí srdce není úplné? Je to pocit jakési nepohody, nejistoty nebo netrpělivosti v životě. Stále více nás láká odhalit, kdo skutečně jsme, ale i přes velkou snahu se nám to nedaří. Tušíme, že někde hluboko v nás je ukryt pod nánosy a ochranami zářící diamant a chceme se k němu konečně dostat, ale zdá se nám, že překážek neubývá. Toužíme proniknout k pravé podstatě svého bytí, ale jakoby míříme do prázdna. Občas už máme pocit, že se nám daří spojit se se svým vlastním zdrojem, ale stále se nám ještě nedaří spojit se s lidmi okolo. Víme, že neděláme přesně to, co bychom měli, ale netušíme, kudy vede naše cesta.

Všechna tahle tušení jsou důkazem, že Inteligence srdce v nás pracuje naplno už teď a vede nás tam, kam potřebujeme jít, ale často se s jejími signály míjíme, protože nevíme, jak s námi rozmlouvá. Proto nadešel čas poznat její jazyk, uvědomit si hlas svého srdce a vědomě se s Inteligencí srdce propojit.

Jak se TO dělá? Ve skutečnosti je to nepopsatelné, je to přímý prožitek, který nelze předat písmem, ale jedině skrze prožitkové aktivity, na setkáních, dotekem, hrou, pohybem, meditací. Tehdy totiž dochází k překročení Inteligence mysli a ke skutečnému vkročení do Inteligence srdce, do skutečných emocí a pocitů v těle a tak se můžeme propojit s tím, co doopravdy chceme prožívat.

Není zase tak jednoduché dostat se tam sami, rádi si totiž lžeme do kapsy, sami před sebou se schováváme, maskujeme své skutečné problémy a bojíme se bolesti, kdybychom se podívali pravdě do očí nebo se tváří v tvář postavili svým strachům. Proto je funkční procházet touhle cestou ve skupině přátel, kteří nás podrží, když přijde krize, kteří tvoří bezpečný prostor, kde se můžeme postavit tomu, čeho se bojíme, kteří nám dávají zpětnou vazbu a nenechají nás zase sami před sebou utéct, a kteří jsou nám inspirací. O hledání takových přátel a o tvoření takto propojené skupiny jsou právě setkání Obejmi změnu.

Setkání Obejmi změnu jsou semináře, ale jejich absolvováním naše cesta zdaleka nekončí. Naopak, jsou jen prvním krokem, po kterém musí následovat skutečné aplikování propojení s Inteligencí srdce v našem běžném životě, v rodině, s kamarády, na pracovišti atd. A pokud se nám daří být ve skupině přátel, kteří se navzájem podporují, jsou změny v našich životech rychlé a radostné.

Společně s přáteli se učíme, jak si do svého života přitáhnout to, co chceme nebo ještě lépe.. učíme se rozlišovat mezi tím, co si myslíme že chceme, nebo bychom měli chtít, a co chce ve skutečnosti naše srdce. Učíme se vidět moudrost v naší bolesti a skrze ní se vědomě posunout směrem k radosti, učíme se řešit konfliktní situace nebo vidět, co se skrývá za našimi závislostmi, a jak si tvořit udržitelnou a zdravou strategii k jejich uzdravení. Získáváme jasnost a sebedůvěru dělat správná rozhodnutí a tak podnikat pozitivní kroky k dosažení našich osobních cílů.

K čemu nás Inteligence srdce vede, pokud jí nasloucháme a důvěřujeme? Ukazuje nám cestu, jak dokonale poznat sama sebe a jak rozvinout svou vnitřní sílu. Dává nám jasný směr kam jít, ať už se to týká vztahů, práce, nebo životního smyslu. Pomáhá nám lépe se propojit s přáteli, milovanými lidmi a rodinou. Díky ní také prohlubujeme intimitu našich vztahů či rozvíjíme pracovní a obchodní vztahy.

Setkání Obejmi změnu jsou o komunikaci s druhými lidmi takovým způsobem, kterým si přitahujeme do života to, co chceme. A přitahujeme si to tehdy, když za prvé jasně, upřímně a odvážně s druhými lidmi sdílíme, co právě prožíváme, ať jsou to příjemné i nepříjemné prožitky, a když říkáme, co skutečně chceme. Tehdy nás druzí lidé dokážou vnímat. A když za druhé pozorně, soucitně, s podporou a láskou nasloucháme tomu, co si chtějí do života přitáhnout druzí. Ve chvíli, kde jeden druhému začneme dávat to, co potřebujeme, tak si z vesmíru podle zákona přitažlivosti přitahujeme naplnění svých skutečných potřeb.

Program setkání Obejmi změnu s vědomým propojením s Inteligencí srdce vytvořil Christian Pankhurst a již několik let s ním seznamuje lidi po celém světě a naší touhou je seznámit s ním i lidi v Čechách a na Moravě, dát jim do rukou nástroj, jak se mohou se svým srdcem spojit a následovat jeho hlas ve svém životě.

Prošli jste mnoha semináři či kurzy osobnostního rozvoje a přesto stále hledáte svou pravou cestu? Už vás nebaví role pacienta na terapiích? Chcete ale najít podporující společenství, kde můžete prozkoumat, jak se spojit sami se sebou, jak se propojit s ostatními lidmi, co máte s nimi společného nebo co chcete společně dělat? Chcete častěji prožívat radost ze života a ze společného tvoření?

Pokud ano, zveme Vás na setkání Obejmi změnu.

Ať jste kdekoliv, ať jste s kýmkoliv, ať máte cokoliv, jen na jedné jediné věci při tom záleží, jak se při tom cítíte. A my se Vás tedy ptáme – tak jak?

(s použitím materiálů www.embracingchange.org a www.humanitysteam.cz)

Cesty duší 2009

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

TOPlist